Generálny riaditeľ ZSSK CARGO

Generálny riaditeľ ZSSK CARGO

Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako jediného akcionára Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., bol s účinnosťou od 6. mája 2022 do funkcie generálneho riaditeľa vymenovaný Ing. Roman Gono.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com