Nabetón najekologickejšia doprava

Nabetón najekologickejšia doprava

Je Európsky rok železníc a medzi priority v celej EÚ patrí aj presun osôb a tovarov na železnicu. O tom, že najefektívnejšia doprava hromadných substrátov je po koľajniciach, svedčia ich dlhoročné vozby, ktoré sú základom fungovania ZSSK CARGO. O to viac nás tešia nové prepravy v oblasti stavebnín.

Už od minulého roka dochádza k prepravám betonárskeho kameniva, ktoré je nevyhnutnou súčasťou tohto segmentu. Nakládka tohto štrku sa odohráva kolesovými čelnými nakladačmi na južnom Slovensku v staniciach ako Sládkovičovo, alebo Senec.

Po skompletizovaní ucelenej, 1 600 tonovej súpravy, loženej v 27 otvorených vozňoch Eamos sa štrk vydá na 250 kilometrovú trasu do stanice určenia - do Ružomberka. Po odstúpení elektrického rušňa z čela vlaku pristaví miestna posunovacia čata na rušňoch radu 742 vozne na tunajšiu všeobecnú vykládkovú a nakládkovú koľaj (VNVK). Kvôli dĺžke ju rozdelia na dve časti.

Hoci finálny zákazník – betonárka v meste Ružomberok – nemá vlečku, využitím VNVK môže dopraviť štrk z juhu na sever Slovenska ekologicky a efektívne. Pomocou dvoch bagrov a niekoľkých kamiónov tak využije cestnú dopravu len na posledných troch kilometroch.

ZSSK CARGO tak dokáže ponúknuť riešenia aj pre stavebné spoločnosti, betonárky, či výstavbu veľkých infraštruktúrnych stavieb. Pre váš dopyt o prepravu stavebnín neváhajte kontaktovať tím Jozefa Cenkého: https://www.zscargo.sk/kontakty/obchodni-manazeri

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com