Nové vedenie spoločnosti

Nové vedenie spoločnosti

Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ako jediného akcionára ZSSK CARGO, bol s účinnosťou od 15. novembra 2023 menovaný do funkcie predsedu predstavenstva a zároveň do funkcie generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., Ing. Jaroslav Daniška.

Za nových členov predstavenstva boli zvolení Mgr. Matej Hambálek a Ing. Miroslav Hopta. Prvý menovaný bol súčasne vymenovaný za podpredsedu predstavenstva ZSSK CARGO.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com