Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Obchodné plány na rok 2022

Aktuality

Obchodné plány na rok 2022

Po vynútenej dvojročnej prestávke spôsobenej covidom predstavila ZSSK CARGO 21. októbra na konferencii v Jasnej zákazníkom a partnerom svoje plány na budúci obchodný rok 2022. Boli to hektické dva roky, keď sa prepravy spoločnosti najprv prepadli na historické minimá a firma prišla o stovky zamestnancov, aby neskôr objemy prepráv poskočili na pred-covidové úrovne. Aktuálne ZSSK CARGO čelí novým výzvam – dramatickému rastu nákladov.

Po treťom štvrťroku dáva vývoj na trhu za istých predpokladov nádej na vyrovnané hospodárenie, objem prepráv tohto roku narástol takmer o 20 percent, čo je približne 5 miliónov ton. Zďaleka ale nemožno hovoriť o spokojnosti. Rast objemov bol dosiahnutý hlavne vďaka oživeniu v hutníckom sektore, jeho pokračovanie však nie je garantované.

V segmente jednotlivých vozňových zásielok spoločnosť nemodernizuje, lebo na to nemá. Svetielko na konci tunela bliká vďaka iniciatíve ministerstva dopravy ohľadne systémovej podpory JVZ po vzore Rakúska či Maďarska. Tá by mala byť prerokovaná vo vláde a následne predložená na notifikáciu EÚ. Kľúčové v tomto procese bude stanovisko ministerstva financií.

Bez podpory štátu smerujú JVZ k zániku, čo bude pre Slovenskú republiku, pre jej cestnú sieť znamenať státisíce jázd kamiónov ročne navyše  v porovnaní so súčasným stavom!

Do nákladových kalkulácií ZSSK CARGO vstupujú aktuálne parametre, ktoré nemá úplne v rukách. Ceny energií išli prudko hore a spoločnosť, tak ako ostatní dopravcovia, stále nemá dohodnuté zmluvné ceny na budúci rok. Očakáva sa, že zvýšenie ceny trakčnej elektrickej energie môže mať za následok rast ceny jednotky nákladu na prepravu o viac ako 10 percent. Kumulatívne ide o 15 až 18 miliónov eur v budúcom roku. Existujúci systém zľavy z dopravnej cesty takisto nedáva záruky, že bude trvať počas celého kalendárneho roka, dokonca ani výška zľavy nie je doteraz známa a preto prípadné zdraženie ceny dopravnej cesty  nemôže dopravca niesť na svojich pleciach.

Táto neistota nenahráva dlhodobej stratégii uzatvárať s kľúčovými zákazníkmi a na kľúčové prepravy viacročné kontrakty. Neistota pretrváva nielen na slovenskom trhu železničnej nákladnej dopravy, ale aj v okolitých štátoch. Z týchto dôvodov sa javí nelogické, aby v prípade viacročných kontraktov boli ceny so zákazníkmi na „hrane“. Alternatívne budeme musieť po vzájomnej dohode nájsť efektívny spôsob prenesenia rastu spomenutých kritických nákladových položiek -  energie, dopravná cesta, na zákazníka.

V roku 2021 sa rušne ZSSK CARGO podieľali na prepravách automotive, chémie, ropných produktov, uhlia a  dreva aj na zahraničných tratiach, pričom v mnohých prípadoch spoločnosť zabezpečovala kompletný servis na zahraničných úsekoch. Tento trend chceme rozvíjať ďalej, nakoľko nielenže vytvára potenciál pre získanie nových prepráv, ale predstavuje aj zvýšenú ochranu pre existujúce prepravy.

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B