Päťdesiat kilometrov dlhý vlak so šrotom

Päťdesiat kilometrov dlhý vlak so šrotom

Pojem jednotlivé vozňové zásielky (JVZ) vyvoláva dojem malých objemov prepravy. Každý jeden vozeň však odvezie záťaž niekoľkých kamiónov. Ak takéto prepravy, zrealizované v priebehu celého roka spočítame, výsledné číslo prekvapí. Tak tomu je napríklad u stabilného partnera ZSSK CARGO, spoločnosti ŽP EKO QELET.

ŽP EKO QELET je najväčším slovenským spracovateľom starých vozidiel na Slovensku. Každý rok zrecykluje približne 9 tisíc starých vozidiel. Odoberá však všetky druhy kovových odpadov: 40 % od priemyselných podnikov, 15 % z likvidácie stavebných a priemyselných celkov a celá štvrtina kovového odpadu pochádza od fyzických osôb. Ako názov firmy napovedá, väčšina, až 83 % kovového odpadu, smeruje do materskej firmy – Železiarní Podbrezová. Zvyšok smeruje nielen k slovenským odberateľom, ale šrot je určený aj na vývoz – najmä do Česka, Poľska a Talianska. Kovový odpad nakladá ŽP EKO QELET na 22 miestach na Slovensku a len my, ako jediný celosieťový nákladný dopravca s ponukou služby JVZ, dokážeme vyhovieť všetkým logistickým požiadavkám, ktoré sú spojené s navrátením recyklovateľných kovov späť do výroby.

Odľahčenie cestnej siete by mal byť jeden zo strategických cieľov exekutívy

Ako hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽP EKO QELET, Roman Veverka, dôvodom smerovania tovarov na železnicu by malo byť najmä odľahčenie cestnej siete od automobilovej dopravy: „Mal by to byť jeden zo strategických cieľov našej exekutívy. Pokiaľ zostane rozhodovanie o spôsobe dopravy na jednotlivých objednávateľoch, zvolia si operatívnejšiu a lacnejšiu cestu. A tou je momentálne automobilová doprava. Určite zostanú komodity, ktoré budú naďalej prepravované výlučne železnicou, ale snahou by malo byť minimálne vrátiť sa na pôvodné podiely prepravy železnicou na slovenskom trhu. Myslím si, že bez dlhodobej štátnej koncepcie a následnej podpory, sa situácia v blízkych rokoch výraznejšie nezmení“.

Jeho slová potvrdzujú aj čísla. Hoci firma strategicky situovala svoje prevádzky čo najbližšie k železničným vlečkám alebo na nich, podiel prepravy šrotu po železnici klesá. Umiestnenie prevádzok blízko železnice uľahčovalo manipuláciu so šrotom, pričom železničná doprava bola oproti tej cestnej cenovo výhodnejšia. V posledných rokoch sa však situácia výrazne zmenila v prospech cestnej dopravy. V roku 2021 prepravilo ŽP EKO QELET po železnici 27,9 % tovarov, ku koncu októbra 2022 to bolo už len 23,5 %.

Keď sa „jednotlivky“ spoja

O tom, prečo sa o JVZ-ky na železničnom trhu oplatí bojovať, hovoria najlepšie súhrnné čísla za celý rok. V roku 2021 si len firma ŽP EKO QELET objednala 3 583 vozňov vo forme jednotlivých vozňových zásielok a skupín vozňov. Ich logistika – z 22 miest na Slovensku k hlavnému spracovateľovi a späť na nakládky, nie je jednoduchá, ani lacná. Jednotlivý vozeň neznamená veľa. Keby sme však spojili všetky vozne (väčšinou typu Eas) objednané len spoločnosťou ŽP EKO QELET za rok 2021 za sebou, vytvorili by jednu súvislú, viac než 50 kilometrov dlhú súpravu. Pre jednoduchšiu predstavu – takáto súprava by bez prerušenia spojila Bratislavu s Trnavou. Vďaka tomu, že bol šrot odvezený po železnici, bolo na cestách menej zdržaní, nehôd, menej vyjazdených koľají a z toho vyplývajúcej nutnosti opráv ciest. A v neposlednom rade podstatne menej emisií. Železnica je totiž deväťnásobne ekologickejšia, než kamiónová doprava.

Korektné vzťahy a vzájomné pochopenie

Ak sa na cestách chce kamión vyhnúť mýtu, môže ísť po nespoplatnených úsekoch. Železnica túto možnosť nemá. Každý kilometer železničnej siete je, na rozdiel od cestnej, spoplatnený. A tak je napriek spoločenským aj ekologickým výhodám prepráv po železnici vlak voči kamiónom znevýhodnený. Vďaka dlhodobej spolupráci však vedia zákazníci ako ŽP EKO QELET pochopiť komplexnosť a problematiku vozby JVZ. R. Veverka hodnotí vzťahy so ZSSK CARGO ako veľmi korektné: „Dokážeme pochopiť obšírnosť problematiky, ktorú ZSSK CARGO zabezpečuje: v prípade potreby hľadania riešenia nám vychádzajú pracovníci ZSSK CARGO na všetkých postoch v ústrety“. V tomto prípade sa jedná o tímy naprieč celým Slovenskom. Miesta nakládky sú totiž skutočne pestré: Bratislava-Vajnory, Trnava, Štúrovo, Šurany, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Prievidza, Hliník nad Hronom, Trenčín-Zlatovce, Žilina-Bytčica, Čadca, Martin, Príbovce, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Lučenec a Fiľakovo.

Podpora JVZ tak, ako je tomu v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, či Maďarsku, by výrazne pomohla tomuto segmentu aj na Slovensku. To sa týka nielen šrotu, ale aj zásielok s drevnou guľatinou, chemikáliami, palivami a inými surovinami, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie slovenského priemyslu. Stále sa jedná o objem viac než 5 miliónov ton tovarov, ktorý prepravou po železnici ušetrí obrovské množstvo emisií.

V prípade, ak máte záujem o vozbu po železnici, začať môžete aj s jediným vozňom. Regionálni obchodní manažéri ZSSK CARGO vám ponúknu najvhodnejšie možnosti nakládky a vykládky, cenovú ponuku na prepravu a odpovedia na všetky vaše otázky spojené s možnosťou prepravy ekologickejším a bezpečnejším spôsobom – po železnici.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com