Posledné kilometre Vášho auta možno povezie ZSSK CARGO

Posledné kilometre Vášho auta možno povezie ZSSK CARGO

Medzi významné komodity na slovenských tratiach patrí železný šrot. ZSSK CARGO privezie ročne približne 170 000 ton tejto recyklovanej suroviny do Podbrezovej, odkiaľ odváža hotové výrobky najmä vo forme oceľových rúr.

Železiarne Podbrezová oslavujú v roku 2020 už stoosemdesiat rokov svojej existencie. Radia sa k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho regiónu. Ešte za Rakúskej monarchie bolo rozhodnuté o založení železiarní v tomto horehronskom meste s cieľom vyrábať koľajnice pre výstavby železníc naprieč monarchiou. So železnicou je táto spoločnosť spätá dodnes. V jej areáli sa nachádza rozsiahla železničná vlečka, ktorú surovinami zásobuje a z ktorej hotové výrobky expeduje ZSSK CARGO.  

Šrot z celého Slovenska

Vstupnou surovinou k výrobe oceli je v prípade Podbrezovej šrot.  Ide o jednu z najviac recyklovaných surovín sveta. Cez 90% z celkových vyše 276 000 ton šrotu pochádza z dcérskych firiem Železiarní Podbrezová, firiem ŽP EKO QELET a. s., a KBZ s.r.o. Možno ste niekedy premýšľali, kde sa končí život starých áut. Práve tieto firmy sa zaoberajú (okrem výkupu šrotu) práve spracovaním áut vyradených z evidencie pre účely opätovného využitia ich železných karosérií pri výrobe v ocele.

Viac než 170 000 ton z tohto šrotu ročne dopraví ZSSK CARGO. Putuje sem manipulačnými vlakmi po trati z Banskej Bystrice, ktorej prvé metre boli položené v roku 1883. No miestami nakládky sú stanice a vlečky na celom Slovensku – najmä obvody Zvolen, Nitra, Trenčianska Teplá, Nitra a Košice. Môže ísť o jednotlivé vozne, ale aj skupiny piatich až desiatich vozňov, ktoré do Podbrezovej putujú bežnou vlakotvorbou. Takmer výlučne sa jedná o vozy typu Eas a Eanos, teda univerzálne vozne určené pre prepravy uhlia, rudy, ale aj tejto druhotnej suroviny.

Rúry do celého sveta

Rovnaký typ vozňov nachádza svoje využitie aj pri spätnom ložení hotovými výrobkami. Z celkových takmer 328 000 ton ocele odviezlo vlani ZSSK CARGO približne 45 000 ton hotových výrobkov, ktoré smerovali do celého sveta. Hlavným prepravným tokom je Nemecko, kam výrobky smerujú tak cez prechodové stanice Kúty (a Českú republiku), ale aj Petržalku (a Rakúsko). V druhom prípade má zákazník cez ZSSK CARGO zabezpečené  komplexné služby aj na zahraničných úsekoch Rakúska a Nemecka. Ucelené vlaky, ale aj skupiny vozňov smerujú tiež do Rakúska v klanicových vozňoch typu Res, no medzi destinácie sa zaradilo aj napríklad Turecko, či belgický prístav v Antverpách .

Železný šrot je dobrým príkladom cirkulárnej ekonomiky, ako aj reverznej logistiky, v ktorej dokáže železnica hrať primárnu úlohu. Práve zvozom jednotlivých vozňov či skupín vozňov k jednotnému zákazníkovi dokáže ZSSK CARGO poskytnúť bezkonkurenčné služby. V dobe, kedy recyklácia a úsilie o zachovanie čistého životného prostredia naberá na intenzite, dokáže železnica poskytnúť ďalší element v dodávateľskom reťazci ekologickej budúcnosti: ekologický spôsob prepravy surovín, aj výrobkov.

Pre viac informácií, možnosti prepráv pre železný šrot, kovy, uhlie, či železnú rudu neváhajte kontaktovať vedúcu tejto obchodnej skupiny, Martinu Surmíkovú. Všetky kontakty na obchodných manažérov nájdete na https://www.zscargo.sk/kontakty/obchodni-manazeri.

Foto: Nikolaj Šeršeň

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com