Prepravy kaučuku opäť v réžií ZSSK CARGO

Prepravy kaučuku opäť v réžií ZSSK CARGO

ZSSK CARGO pre Continental Matador prepravila v januári 3 392 ton kaučuku. Číslo prepraveného množstva v prvom mesiaci tohto roka je najvyššie od mája 2021, odkedy sa tieto prepravy realizujú v našej réžii. Vlaňajšie začiatky a prvé prepravy syntetických a prírodných kaučukov začali opatrne aj vzhľadom na silnú konkurenciu ostatných dopravcov.

V Púchove pôsobia najvýznamnejšie zložky firmy Continental: Continental Matador Rubber a Continental Matador Truck Tires. Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou patrí medzi piatich najlepších dodávateľov pneumatík pre automobilový priemysel.

Len pre zaujímavosť uvádzame, že moderná pneumatika osobného automobilu obsahuje priemerne až 25 zložiek a z toho 12 rôznych kaučukových zmesí. Všetko sa začína prírodným kaučukom získavaným zo špeciálnych stromov rastúcich na veľkých plantážach. Táto kvapalina (latex) sa vyzráža pomocou kyseliny, očistí sa vodou a lisuje do balíkov. Syntetický kaučuk sa vyrába v samostatnom procese za použitia zmesi chemických látok. V priebehu výrobnej fázy sa tieto balíky narežú, zviažu a zmiešajú s inými zložkami podľa presných receptúr.

Preprava kaučuku patrí na koľajnice

Od vzniku spoločnosti na Slovensku sa na prepravu kaučuku využívala nákladná železničná doprava. Pred začiatkom budovania považského koridoru boli tieto prepravy realizované v rámci intermodálnych prepráv v reláciách Hamburg – Púchov s nácestnou prekládkou v termináli operátora METRANS Praha Uhřiněves. V stanici Púchov končil kontajnerový vlak vo vlečke Mikona, odkiaľ sa následne do vlečky Continental Matador vykonával miestny prevoz ešte vtedy pôsobiacou staničnou posunujúcou zálohou.

Po začatí prestavby železničnej stanice Púchov už táto technológia prepravy nebola možná a kontajnery v pôvodnej relácií končili v najbližšom termináli METRANS Moravia v železničnej stanici Lípa - 60 km od Púchova. Zvoz a rozvoz zásielok bol však výlučne cestnou dopravou.

Aj po ukončení prác na považskom koridore boli už uvedené prepravy silne podchytené cestnou dopravou a presun prepráv na železnicu bol veľmi zložitý. Jediným riešením ako uspieť, bola ponuka konkurenčnej ceny a úplne obísť pôvodnú prepravnú reláciu Hamburg - Púchov resp. Hamburg - Lípa.

„Po dôkladných analýzach jednotlivých možností vzišiel návrh, presmerovať kaučuk z pôvodného nemeckého prístavu Hamburg do slovinského prístavu KOPER Luka,“ priblížil prvé riešenia získania prepravy Ľ. Mierny. Dôležitým partnerom tohto variantu je dlhoročný zákazník ZSSK CARGO firma Logisped, ktorý zastrešuje zahraničný úsek. „Pri stanovení cenotvorby sa vychádzalo z vyťažovania vozňov radu Habb po vykládke reziva v prístave KOPER,“ doplnil informácie obchodný manažér zo Žiliny.

Viac vozňov na dlhej ceste...

S odstupom času už vozne ZSSK CARGO na odvoz kaučuku nepostačovali, a preto sa používajú aj vozne zmluvných držiteľov ako aj vozne AVV. Nakoľko je v súčasnosti vozňov radu Habb nedostatok, systém je nastavený tak, aby prázdne behy nevznikali, ale ak vzniknú, tak len do najbližších staníc opätovnej nakládky ako Lisková, alebo Tomášovce, v smere do stanice KOPER Luka. 

Skupiny vozňov vstupujú na Slovensko väčšinou cez PPS Bratislava Petržalka št.hr. a následne sú v zriaďovacej stanici Bratislava - východ radené do relačného vlaku Pn 68511. Vlak je vedený viacsystémovým HKV radu 363 až do nácestnej stanice Trenčianska Teplá. Posledný úsek na svojej dlhej ceste je kaučuk prepravovaný vlakom miestnej obsluhy Mn 85631 do cieľovej stanice Púchov.

„Ako som už spomínal preprava kaučuku je pre našu spoločnosť výsadou a vypovedá to o našom dôležitom postavení na konkurenčnom trhu. V dnešných rýchlych časoch je veľmi dôležité nielen prepravu získať, ale hlavne o ňu neustále súperiť. A to je možné len zdokonaľovaním poskytovaných služieb a servisu,“ dodal v závere Ľuboš Mierny.

(sch)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com