Prepravy obilnín netradične

Prepravy obilnín netradične

Prepravy agrokomodít sa na železnici do veľkej miery sústreďujú na vozbu obilnín. Zvyčajne smerujú k veľkým odberateľom ako sú výrobcovia biopalív, mlyny, či do exportných prístavov. Občas sa však vyskytnú i špeciálne, neplánované a jednorázové prepravy, na ktoré ZSSK CARGO nasadzuje dnes už zriedkavejší typ vozňov.

Preprava obilnín v Európe

Obilniny sa v Európe v najväčších množstvách dopestujú v jej východnej časti – na úrodných poliach Ukrajiny, Rumunska a Maďarska. Odtiaľto smerujú nepretržité toky ucelených súprav k spracovateľom po celej Európe, ako aj do exportných prístavov. Keďže ide o stabilné a veľké objemy, konkurencia je tu neúprosná. Umocňuje ju fakt, že väčšina veľkokapacitných vozňov je v rukách súkromných firiem a prenajímateľov, ktorí na pohyb Európou potrebujú len dobré viacsystémové rušne. Slovensko križujú tieto vlaky prevažne cez koridor Štúrovo – Kúty, no ZSSK CARGO sa zapája aj do priamych prepráv, ktoré smerujú z našej východnej hranice do Nemecka.

Vnútroštátna preprava

Vnútroštátna preprava potravinárskych produktov je na Slovensku skôr vzácnosťou. Tu panuje konkurencia ani nie tak medzi železničnými spoločnosťami navzájom, ako skôr medzi železničnou a kamiónovou dopravou. Malé vzdialenosti, rôzne miesta nakládky a vykládky – to všetko hrá v prospech cestnej prepravy. Výnimkou sú importy k najväčšiemu výrobcovi biopalív na Slovensku v Leopoldove, či exporty z veľkých obilných síl na juhu Slovenska do zahraničia. Hoci väčšina agrokomodít končí vo výrobniach metanolu, v mlynoch a tiež ako krmivo pre zvieratá, je tu ešte jeden významný druh priemyslu, ktorý by bez obilnín, konkrétne jačmeňa, nedokázal existovať – pivovarníctvo.

Osladené vozby

Na varenie piva je nutná jeho základná substancia – slad. V jednoduchosti ide o naklíčené a usušené obilné zrno. Polysacharidy v zrnách sa štiepia na jednoduché sacharidy, ktoré sú vhodné na kvasenie. A to je žiaduce pri výrobe piva, ale aj takej whisky. Aj pivovary na Slovensku spotrebujú veľké množstvo sladu. No jeden výrobca, pôsobiaci na samotnom východe Slovenska, ho produkuje prevažne na export. Jedná sa o spoločnosť Sladovňa, a.s. Michalovce, ktorá sa špecializuje na slad českého, plzenského typu. Prakticky celá produkcia smeruje do zahraničia, pričom najvýznamnejších odberateľov Sladovne nájdeme v Rumunsku, Moldavsku, Rusku a Poľsku. Väčšinu jačmeňa firma odoberá z vyše 120 fariem úrodných nížin východného Slovenska. No pri spotrebe 40 000 ton ročne je občas nutné dodávky doplniť aj zo susedných krajín. A tu na scénu vstupuje ZSSK CARGO.

Využitie špeciálnych vozňov

Najväčším problémom v snahe o vyššie zapojenie železnice do prepráv agrokomodít je všeobecný nedostatok vozňov v Európe. Všetky sú vyťažené v paneurópskych prepravách a tak nie je veľký priestor na neplánované (ad-hoc) a jednorazové vozby. ZSSK CARGO našťastie disponuje vo svojej flotile vozňami, ktoré síce majú svoje najlepšie roky už za sebou, no pri nevyhnutnosti prepráv na území Slovenska a Česka sú stále vítanou posilou. Ide o vozne typu Hadgs. Hoci vyzerajú ako bežné kryté vozne na prepravu paletových zásielok, nie je tomu tak. Bočné výsuvné dvere pomáhajú k ľahkému prístupu, no po ich hermetickom uzavretí dochádza k nakládke zvrchu cez tri otvory na streche každého z nich. O vykládku sa postará gravitácia a špeciálne prispôsobené podlahové výsypky.

Obilninový vlak Opava – Michalovce

Spoločnosť Sladovňa potrebovala pre svoju výrobu sladu previezť väčší objem jačmeňa zo skladu spoločnosti NAVOS v severomoravskej Opave. Tá má vďaka zaústeniu vlečky do areálu možnosť nakladať svoj tovar priamo do vagónov. A hoci štandardne na tieto prepravy využívala kamióny, tentoraz padla voľba na ekologickejšiu formu dopravy. Začiatkom decembra 2021 tu počas troch dní prebiehala nakládka 24 vozňov Hadgs. Po pätnástich vozňoch bolo na vlečku pristavených zvyšných deväť vozňov, každý s ložným objemom 95 m3. Celkovo tak vlak prepravil takmer 2 300 m3 jačmeňa. Do čela ťažkej súpravy vezúcej 1 500 ton jačmeňa sa už v Opave postavila jedna zo spoľahlivých dvojičiek ZSSK CARGO. Rušeň 131 035/036 dopravil ucelený vlak takmer až do cieľovej stanice. Po prekonaní ostravsko-karvinskej oblasti túto súpravu čakalo stúpanie cez Jablunkovský priesmyk, prejazd cez aktuálne rekonštruovaný uzol Žilina, náročné stúpanie na Štrbskú rampu, aby sa vlak cez Košice dostal až do Trebišova.

Posledné kilometre s dosluhujúcimi rušňami

Tu je nutná zmena trakcie, keďže trať vedúca z Trebišova cez Michalovce, Strážske, Humenné až do Medzilaboriec nie je elektrifikovaná. O obsluhu vlakov sa tu dlhé roky starajú rušne radu 751 a 752, ktoré bude v najbližších rokoch nutné postupne nahradiť modernejšími strojmi. Po rokoch služby sú na hranici svojej životnosti, no momentálne sú nenahraditeľnými pomocníkmi nielen pri manipulačných vlakoch, ale aj na posledných kilometroch ucelených vlakov, ktoré sa potrebujú dopraviť až do cieľovej stanice. Bez nich by sme nedokázali pre zákazníkov zabezpečiť komplexné služby. A hoci zručné tímy v depách a opravovniach ZSSK CARGO a ŽOS Zvolen robia maximum pre čo najdlhšie udržanie týchto populárnych rušňov v prevádzke, je už najvyšší čas uvažovať nad ich výmenou. Aj v prípade jačmeňa z Moravy úspešne doviezli náklad až do Michaloviec a pristavili ho na vlečku na vykládku. Tisíce zákazníkov, ktorí si radi doprajú polliter piva od pivovarov vyrábajúcich z michalovského sladu, si budú aj v tomto roku môcť dopriať orosený polliter, za ktorým stoja mnohoročné, no spoľahlivé vozne a rušne ZSSK CARGO.

Obojsmerné využitie vozňov

Na vlečku spoločnosti Sladovňa smerovali začiatkom roka 2022 aj ďalšie tri vlaky s jačmeňom. Tie sú tentokrát ložené v rakúskych vozňoch a ZSSK CARGO sa stará o ich prepravu po najdlhšej trase, ktorá sa po železnici na Slovensku dá absolvovať: od hraníc s Rakúskom až po Michalovce. Po naložení jačmeňa v silách v rakúskom Korneuburgu smerujú pre technické problémy zvyčajnej prechodovej stanice Bratislava-Petržalka ucelené súpravy výnimočne cez prechodovú stanicu v Devínskej Novej Vsi v nezávislej trakcii. Po viac než 500 kilometroch naprieč Slovenskom a vyložení jačmeňa sa do Rakúska nevracajú prázdne. V Michalovciach sa do nich nakladá slad a tak je súprava vyťažená aj v opačnom smere. Vlaky ložené sladom sa vydávajú do Stadlau na okraji Viedne, aby sa po krátkom presune v Rakúsku opäť naložili jačmeňom, ktorý odvezieme na spracovanie na východ Slovenska.

V prípade, že aj vy chcete prepravovať obilniny či iné potraviny ekologicky, po železnici, kontaktujte vedúcu komoditnej skupiny potraviny, Denisu Peléškovú, na peleskova.denisa@zscargo.sk, alebo +421 903 763 023.

 

Foto: © Ľubomír Markusek: Vzácna kombinácia spojenia vagónov typu Hadgs s rušňom Vectron 383 207 v stanici Nové Zámky.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com