Prvé zmodernizované 742

Prvé zmodernizované 742

V roku 2021 bola vypracovaná a schválená nová Koncepcia rozvoja parku HDV na roky 2021-2030, ktorá rieši dlhodobý investičný dlh v oblasti hnacích dráhových vozidiel. Jedným z jej dôležitých bodov je aj modernizácia rušňov, ktoré sú určené na posun a miestnu obsluhu - HDV radu 742 resp. 731.

Odborná skupina špecifikovala požiadavky na modernizáciu a na jar 2022 bola ukončená verejná súťaž, ktorej výsledkom bola zmluva s českou akciovou spoločnosťou CZ LOKO na celkovú modernizáciu 20 kusov HDV radu 742, s opciou na ďalších 20 kusov. A práve včera, 1. februára, sme v českej Jihlave prvé dve zmodernizované 742-ky slávnostne "pokrstili".

Dráhové vozidlá radu 742, ktoré sú určené najmä na posun a miestnu obsluhu, boli vyrábané v ČKD Praha koncom 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia. Ich priemerný vek je v súčasnosti viac ako 40 rokov a od výroby majú ubehnutých vyše 1,4 mil. km. Vzhľadom na ich vek a technický stav náklady na ich prevádzku, ale aj údržbu neustále rástli. Od ich modernizácie očakávame predovšetkým zvýšenie spoľahlivosť HDV v prevádzke, v dôsledku čoho budeme vedieť garantovať zákazníkom bezproblémovú a spoľahlivú prepravu tovarov. Vďaka zvýšenej efektivite rušňov v prevádzke znížime aj počet objednaných HDV nezávislej trakcie, pričom 20 modernizovaných nahradí približne 30 pôvodných HDV. Nemenej dôležitým aspektom modernizácie je aj prínos z pohľadu ekológie, znižovania uhlíkovej stopy a emisií skleníkových plynov. HDV spĺňa emisnú normu EU STAGE IIIA, jeho hlučnosť a vibrácie sú nižšie ako u pôvodného HDV. Výrazne sa zvýši aj bezpečnosť a komfort rušňového personálu (vyhrievanie, klimatizácia, kamerový systém a i.).

V priebehu nasledujúcich dní ich ešte podrobne skontrolujú naši preberací technici a po odstránení prípadných nedostatkov sa prvá dvojica zaradí do ostrej prevádzky v SRT Bratislava.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com