Rokovania s Rail Cargo Hungaria

Rokovania s Rail Cargo Hungaria

ZSSK CARGO sa v prvom polroku 2021 vrátilo do čiernych čísel. To je pre nás skvelá správa a v takto nastavenom kurze chceme pokračovať aj v ďalšom období. V médiách je náš Ozdravný plán často prezentovaný len ako škrty a úspory. My ale chceme, aby naše reformy boli predovšetkým o ďalšom rozvoji a úspešnej obchodnej expanzii. Preto v súčasnosti výraznejšie koncentrujeme svoju obchodnú činnosť na trhy Maďarska, Rumunska, Bulharska a ďalších krajín Balkánu.
V tomto duchu sa niesli i minulotýždňové rokovania predsedu predstavenstva ZSSK CARGO Romana Gona s našimi partnermi z Rail Cargo Hungaria v Budapešti. Predmetom stretnutia bola primárne cezhraničná spolupráca so zameraním na obchodné aktivity našej spoločnosti v prepravách na maďarskom území. Jedným z bodov rokovaní bol spoločný rozvoj prepráv v systéme jednotlivých vozňových zásielok. Jeho predpokladom je podpora zo strany štátu – Maďarsko už má odsúhlasenú štátnu pomoc pre tento systém Európskou komisiou, v Slovenskej republike notifikačný proces ešte ani nezačal.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com