Spolupráca s Ukrajinskými železnicami pokračuje

Spolupráca s Ukrajinskými železnicami pokračuje

ZSSK CARGO naďalej úzko spolupracuje s Ukrajinskými železnicami (UZ) pri prepravách tovarov, ako aj na mimoriadnych humanitárnych prepravách. Spoločnosť je tiež aktívna v pracovných skupinách na ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré riešia možnosti humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Manažéri ZSSK CARGO navštívili 22. marca železničnú stanicu Čop na ukrajinskej hranici a rokovali s predstaviteľmi UZ o možnostiach zvýšenia kapacít prekládky tovarov a vozby. Ukrajinská strana má záujem na prepravách väčšieho množstva agroproduktov, prípadne ich uskladnenia: najmä zrnovín, keďže momentálne nemôžu tento tovar prepravovať cez čiernomorské prístavy a hľadajú nové trasy. Spresnili pritom, že zákaz vývozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny sa týka iba potravinárskej pšenice. Zástupcovia UZ sa tiež zaujímali o kapacitné možnosti prepráv pohonných hmôt smerom na Ukrajinu a možnosti prečerpávania do ich cisterien v prečerpávacom komplexe v Čiernej nad Tisou.

Aj začiatkom apríla platí, že prepravy rudy na Slovensko a tranzitom cez Slovensko sú plynulé a prevyšujú plánované objemy. ZSSK CARGO prestala v priebehu marca obmedzovať nakládku železnej rudy na Ukrajine a dohodla sa s ukrajinskou stranou, že bude vozne preberať nad rámec plánu a hľadať možnosti zvýšenia objemov prekládky a intenzity prepráv. Čo je aj v záujme odberateľov na Slovensku a v Čechách, ktorí sa snažia maximalizovať skladové zásoby na čo najdlhšie obdobie.

Na spomínanom stretnutí v Čope ukrajinskí železničiari ocenili angažovanosť slovenskej strany a jej materiálnu i morálnu pomoc v týchto, pre Ukrajinu ťažkých časoch.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com