Traktory na koľajniciach

Traktory na koľajniciach

V rušňových depách v Žiline, Spišskej Novej Vsi a Čiernej nad Tisou sa už tešia na nové nezvyčajné prírastky do vozidlového parku v podobe traktorov. Tri nové vozidlá sú v tomto čase už v Žiline, kde ich čakajú posledné technické skúšky, napríklad na overenie spoľahlivosti nakoľajovania. Ich viacúčelové využitie s dôrazom na znižovanie nákladov bude v depách veľkým prínosom.

Nové traktory sa okrem cesty môžu pohybovať aj po koľajniciach. A to nielen v koľajisku s normálnym rozchodom, ale zmenou nakoľajovacieho zariadenia sú vhodné aj na široký rozchod, čo samozrejme uvítajú najmä v Čiernej nad Tisou.

- Sú určené na ľahký posun v režime ako koľajové vozidlá a zaobstarali sa z dôvodu znižovania nákladov a samozrejme ich viacúčelového využitia, - uviedol Andrej Slávik, riaditeľ sekcie údržby a opráv ŽKV. Okrem výhody posunu na normálnom a širokom rozchode budú prínosom najmä pri údržbe objektov, napríklad pri zimnej údržbe príjazdových komunikácií. Medzi spomínané výhody a možnosti využitia patrí aj vybavenie automatickými spriahadlami umiestnenými na obidvoch koncoch vozidla. Takže na spojenie aj rozpojenie súpravy nebudeme potrebovať dodatočnú obsluhu. Celý úkon sa vykoná z kabíny, - vysvetlil ďalšiu z výhod Branislav Machyna, prednosta bratislavského strediska údržby a opráv ŽKV.

Vozidlo je vybavené kamerovým systémom, ktoré slúži najmä pri tomto spájaní a rozpájaní súprav pomocou automatických spriahadiel. Systém je pevnou súčasťou vozidla a jeho elektroinštalácie a je ovládaný pomocou tlačidiel na displeji umiestnenom na prístrojovom paneli pred obsluhou. Systém nezasahuje do riadiacich častí vozidla a umožňuje jednoduché prepínanie kamier (predná/zadná), nočný režim a korekcie obrazu. Kamerami snímanú oblasť je možné meniť zmenou orientácie vonkajších kamier v držiakoch.

- Kombináciou vodiacich kolies a traktorových kolies sa zabezpečuje rovnomerné rozloženie hmotnosti na koľaj. Výhodou je aj jeho dĺžka. Keďže je vozidlo kratšie oproti súčasným posunovacím rušňom, tak nebude problém pri prestavovaní na točniach a presuvniach, - doplnil informácie o nových vozidlách B. Machyna.

Spaľovací motor je cez mechanicky ovládanú spojku spojený s mechanickou, plne synchronizovanou manuálne ovládanou prevodovkou s 12 stupňami a mechanickým reverzorom. Chladenie zabezpečuje klimatizácia vozidla, ktorá je jeho súčasťou.

Všetky ovládacie prvky sú umiestnené v kabíne, ktorá je presklená, s dobrým rozhľadom na každú stranu.

Od exteriéru je oddelená bezpečnostným sklom a izolovanými laminátovými panelmi. Ovládacie prvky sú obsluhe pohodlne dostupné zo sedadla a nechýba ani druhé sklopné sedadlo.

Traktory čakajú v týchto dňoch ešte technické skúšky a overovania, ktoré sa zrealizujú v Žiline a následne už začnú zarezávať v určených miestach.

(sch)

 

Foto: Branislav MACHYNA

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com