Úspešný Slovakia Shuttle po roku pridáva nové spojenia

Úspešný Slovakia Shuttle po roku pridáva nové spojenia

Je to ešte len rok odkedy zo Slovenska odchádzajú pravidelné zmiešané vlaky zostavované v spolupráci ZSSK CARGO a DB Cargo. Kým spočiatku jazdilo do Nemecka a späť päť pravidelných vlakov týždenne, dnes už to je sedem vlakov v oboch smeroch a v niektoré dni sa musia objednávať ďalšie dodatočné trasy.

Pri rozhodovaní o tom ako svoj tovar prepravíte do a zo západnej Európy máte dve možnosti. Môžete ho naložiť na kamióny a zaťažiť tak už dnes preplnené cesty, s negatívnym klimatickým dopadom na našu planétu. Alebo môžete využiť ekologickejší, k životnému prostrediu šetrnejší variant - železnicu. Zo Slovenska to ešte nikdy nebolo také jednoduché. Stačí sa len skontaktovať s regionálnymi, alebo komoditnými manažérmi ZSSK CARGO, ktorí každému zákazníkovi pomôžu s pristavením vozňov na nakládku, ich presunom manipulačnými vlakmi k najbližšej zoraďovacej stanici, z ktorej už odchádzajú zmiešané nákladné vlaky do Žiliny-Tepličky. Tu sa všetky zásielky zo Slovenska spoja a sformuje sa Slovakia Shuttle. Tento vlak vedený v spolupráci ZSSK CARGO a DB Cargo preváža najrôznejší tovar nielen priamo do Nemecka: DB Cargo, ako najväčší nákladný dopravca v Európe, dokáže vozne s vašim tovarom zaradiť do ďalších pravidelných vlakov, ktoré v jeho sieti smerujú do Španielska, Talianska, Švajčiarska, Francúzska, Belgicka, Holandska, Dánska, Poľska či Švédska.

Deväť trás týždenne nie je nič neobvyklé

Slovakia Shuttle je dôkazom, že železničná preprava má potenciál rásť dokonca aj v oblasti jednotlivých vozňov (JVZ) v konvenčnej doprave. Hoci väčšinu vzdialenosti vozne prekonajú pri ceste naprieč Európou v ucelenej zostave, zoradené môžu byť až vtedy, keď sú do reťazca zapojené aj koncové manipulačné a priebežné nákladné vlaky na Slovensku, zložené z jednotlivých vozňových zásielok a skupín vozňov. Aj preto je podpora ich zachovania na Slovensku taká dôležitá. A práve Slovakia Shuttle je dobrým príkladom ako by to mohlo v praxi úspešne fungovať v snahe o celkový nárast prepráv po železnici. Z pôvodných 5 trás týždenne medzi Nemeckom a Slovenskom je totiž už po roku bežné, že za týždeň prejde obomi smermi podstatne viac vlakov. A tento trend pokračuje aj v roku 2022. V januári bol dosiahnutý nový rekord: bolo odvezených viac vlakov, ako je dní v mesiaci.

Presun objemov z cesty na železnicu v praxi

Stabilitou a svojou spoľahlivosťou získal Slovakia Shuttle na popularite. Stáli zákazníci navyšujú prepravené objemy a prichádzajú zákazníci noví. Slovakia Shuttle zastavil pokles prepráv po železnici do a z Nemecka, naopak, železnica si výrazne polepšila. A spolu s ňou aj životné prostredie. Každý deň je na trase medzi Slovenskom a Nemeckom na cestách o 48 kamiónov menej. Za rok 2021 to teda bolo pokles minimálne o 17 400 kamiónov.

Pestré zloženie prepravovaného tovaru

Komodity, ktoré odváža Slovakia Shuttle, sú skutočne pestré. Hutnícky priemysel bol na počiatku týchto prepráv a stále si v skladbe tovaru zachováva významnú pozíciu. Postupne sa však pridávali a rastú aj objemy v segmentoch automotive, papierenský, drevársky, ako aj chemický priemysel. Svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj intermodálne prepravy. Vlaky Slovakia Shuttle sú významné najmä v exporte, kedy ide z 98% o prepravy v loženom stave.

Potenciál rastu naráža na limity infraštruktúry

Slovakia Shuttle ešte stále nedosiahol svoj kapacitný strop. Keďže je Nemecko a západná Európa hlavným vývozným trhom pre slovenský priemysel, dá sa z ciest na železnicu preniesť oveľa viac tovaru. Je tu však stále jedno „ale“. A to spočíva v kvalite železničnej infraštruktúry. Na jednej strane sa železničná infraštruktúra v celej Európe modernizuje. Toto krátkodobé „utrpenie“ pre dlhodobý úžitok je potrebné, no znižujú priepustnosť tratí. A rýchlosť dopravy musí po železnici zostať konkurencieschopná. Na strane druhej často dochádza k modernizáciám tratí, ktoré neberú ohľad na potreby nákladnej železničnej dopravy. Rýchlejšie koridory často „odrezávajú“ železničné vlečky a odstavné koľaje v staniciach, pri prestavbách sa málo myslí aj na nutnosť dlhších odstavných koľají. Tie totiž umožňujú prepraviť v jednom vlaku viac tovaru, čím sa zvyšuje jeho efektívnosť. Technicky sú rušne, aj vozne pripravené na to, aby sa napríklad 740 metrový vlak naprieč Európou stal skutočnosťou, len chýbajú vhodné stanice. Rovnako tak absentujú investície do zoraďovacích staníc. Žilina-Teplička je jeden vhodný príklad toho, že modernizácia môže veľmi pomôcť, no rozvoj je potrebný aj v zoraďovacích staniciach, akými sú napríklad Bratislava-východ, či Košice.

Európske železničné spoločnosti tvrdo bojujú za to, aby sa čo najviac tovarov presunulo na železnicu. Svojimi každodennými krokmi, každým vozňom presúvajú tisíciny percent v prospech dosiahnutia 30% prepráv tovarov v EÚ po železnici do roku 2030. Infraštruktúra s nimi preto musí držať krok, aby sa príbehy úspechu, akým je napríklad Slovakia Shuttle, mohli rozvíjať a aby tak stavali základ pre ďalšie podobné prepojenia.

 

Foto: Natanael Tóth

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com