ZSSK CARGO podpísala kolektívnu zmluvu na dva roky

ZSSK CARGO podpísala kolektívnu zmluvu na dva roky

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO), po náročných a veľmi konštruktívnych rokovaniach úspešne dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov a dnes podpísali novú kolektívnu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obidve strany sa, v tomto náročnom období poznačenom vysokou infláciou, zamerali predovšetkým na mzdový nárast s cieľom stabilizácie postavenia zamestnancov pre budúce obdobie.

„Našou dlhodobou stratégiou je udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov. K tomu je zodpovedajúce mzdové ohodnotenie nevyhnutné. Pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO sme dohodli navýšenie základných miezd o 150 EUR s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodla aj jednorazová odmena a ďalšie benefity v prospech všetkých zamestnancov. Nárast osobných nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovať ročne viac ako 10 mil. EUR pre našu spoločnosť. Takýto vysoký nárast miezd doteraz v ZSSK CARGO nebol dohodnutý a som presvedčený, že v tejto dobe sú to správne vynaložené financie“ hovorí k výsledkom kolektívneho vyjednávania Roman Gono, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO.

ZSSK CARGO má momentálne 4040 zamestnancov a ročné osobné náklady predstavujú 85 mil. EUR. Z toho tvoria benefity dohodnuté v Podnikovej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka práce čiastku viac ako 5 mil. EUR ročne. Najviac z toho je smerovaných na vyplatenie formou rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia pri sťažených pracovných podmienkach zamestnancov a výkone odbornejších činností, vykonávaní nadčasovej práce. Medzi najvýznamnejšie patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a životných jubileách, či napríklad náhrady príjmu počas práceneschopnosti.

„Ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov si vážim ústretovosť predstavenstva ZSSK CARGO, kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnávateľa v ZSSK CARGO a súdržnosť odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024. Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojročné obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, ale najmä zamestnancom istotu citeľného mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom NBS potvrdila predpovedaná recesia Slovenskej ekonomiky v roku 2023 a PKZ by bola uzatvorená len na jeden rok, bolo by veľmi obťažné kolektívne vyjednávať o mzdovom náraste na rok 2024. Tu máme živý príklad,  že dobre vybudovaný vzájomný sociálny dialóg ako dôležitá súčasť komunikácie môže byť prospešný aj v súčasnom náročnom období.“ zhodnotil kolektívne vyjednávanie Peter Pikna, predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO a člen Dozornej rady  ZSSK CARGO.

Ukončenie kolektívneho vyjednávania prinesie zamestnancom očakávané navýšenie miezd, ako aj stabilitu na nadchádzajúce dva roky. Prvýkrát v histórii spoločnosti sa podarilo dohodnúť kolektívnu zmluvu už v mesiaci október, teda dva mesiace pred skončením jej platnosti.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com