Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ZSSK CARGO podpísala kolektívnu zmluvu na dva roky

Aktuality

ZSSK CARGO podpísala kolektívnu zmluvu na dva roky

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO), po náročných a veľmi konštruktívnych rokovaniach úspešne dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov a dnes podpísali novú kolektívnu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obidve strany sa, v tomto náročnom období poznačenom vysokou infláciou, zamerali predovšetkým na mzdový nárast s cieľom stabilizácie postavenia zamestnancov pre budúce obdobie.

„Našou dlhodobou stratégiou je udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov. K tomu je zodpovedajúce mzdové ohodnotenie nevyhnutné. Pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO sme dohodli navýšenie základných miezd o 150 EUR s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodla aj jednorazová odmena a ďalšie benefity v prospech všetkých zamestnancov. Nárast osobných nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovať ročne viac ako 10 mil. EUR pre našu spoločnosť. Takýto vysoký nárast miezd doteraz v ZSSK CARGO nebol dohodnutý a som presvedčený, že v tejto dobe sú to správne vynaložené financie“ hovorí k výsledkom kolektívneho vyjednávania Roman Gono, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO.

ZSSK CARGO má momentálne 4040 zamestnancov a ročné osobné náklady predstavujú 85 mil. EUR. Z toho tvoria benefity dohodnuté v Podnikovej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka práce čiastku viac ako 5 mil. EUR ročne. Najviac z toho je smerovaných na vyplatenie formou rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia pri sťažených pracovných podmienkach zamestnancov a výkone odbornejších činností, vykonávaní nadčasovej práce. Medzi najvýznamnejšie patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a životných jubileách, či napríklad náhrady príjmu počas práceneschopnosti.

„Ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov si vážim ústretovosť predstavenstva ZSSK CARGO, kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnávateľa v ZSSK CARGO a súdržnosť odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024. Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojročné obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, ale najmä zamestnancom istotu citeľného mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom NBS potvrdila predpovedaná recesia Slovenskej ekonomiky v roku 2023 a PKZ by bola uzatvorená len na jeden rok, bolo by veľmi obťažné kolektívne vyjednávať o mzdovom náraste na rok 2024. Tu máme živý príklad,  že dobre vybudovaný vzájomný sociálny dialóg ako dôležitá súčasť komunikácie môže byť prospešný aj v súčasnom náročnom období.“ zhodnotil kolektívne vyjednávanie Peter Pikna, predseda Podnikového výboru OZŽ pri ZSSK CARGO a člen Dozornej rady  ZSSK CARGO.

Ukončenie kolektívneho vyjednávania prinesie zamestnancom očakávané navýšenie miezd, ako aj stabilitu na nadchádzajúce dva roky. Prvýkrát v histórii spoločnosti sa podarilo dohodnúť kolektívnu zmluvu už v mesiaci október, teda dva mesiace pred skončením jej platnosti.

Galéria

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B