ZSSK CARGO získala osvedčenia ECM

ZSSK CARGO získala osvedčenia ECM

ZSSK CARGO získala osvedčenia ECM – Osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie zhody pre funkcie údržby. Naša spoločnosť získaním Osvedčení ECM potvrdzuje uznanie systému údržby subjektu zodpovedaného za údržbu (ECM) a externe zabezpečovaných funkcii údržby v rámci Európskej únie v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/798 a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779. Osvedčenia ECM sú vydané na rozsah činností pre nákladné vozne, rušne a motorové jednotky. Splnili sme všetky požiadavky certifikácie a ostávame aj naďalej najväčším poskytovateľom služieb ECM na Slovensku z hľadiska početnosti nákladných vozňov a rušňov registrovaných v Národnom registri vozidiel.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com