Dozorná rada

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com