Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Členovia dozornej rady

Meno Pozícia

Ing. Ján Lupták

predseda dozornej rady

Ing. Ivan Gránsky

člen dozornej rady

Peter Pikna

člen dozornej rady

Jozef Róbert Šmigalla

člen dozornej rady

Mgr. Lukáš Parízek

člen dozornej rady

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B