Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti vykonáva jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika. Práva jediného akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Ministerstvo môže vykonávať práva akcionára na valnom zhromaždení aj prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com