Predaj hnuteľného majetku

Predaj hnuteľného majetku

Aktuálna ponuka nepotrebného hnuteľného majetku:


Zásoby určené na fyzickú likvidáciu

 

Akékoľvek žiadosti o informácie v oblasti predaja nepotrebného hnuteľného majetku zasielajte na:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Sekcia podpory služieb
Tomášikova 28B
821 01 Bratislava

E-mail: cargo.s32@zscargo.sk

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com