Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Používanie súborov Cookies

Používanie súborov Cookies

Používanie súborov cookies na web stránkach Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s.

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies o účele ich použitia a možnosti nastavenia svojho internetového prehliadača v prípade, ak Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.


Prevádzkovateľ:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ďalej len „ZSSK CARGO“)  so sídlom Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 914 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B je prevádzkovateľom týchto webových stránok:


Čo sú súbory cookies?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webových lokalít ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory tzv. cookies. Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Webová lokalita si uchováva na určitý čas informáciu o vašich krokoch, preferenciách (ako sú používateľské meno, jazyk atď.). Vďaka tomu ich pri prehliadaní webového sídla v rámci jednej návštevy nemusíte opätovne zadávať.


Aké používame súbory cookies?

Na našich webových stránkach používame nasledujúce typy cookies:

  • Nevyhnutné potrebné súbory cookies – tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovaný, sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory cookies, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

Názov

Poskytovateľ

Účel

Typ

Lehota uloženia

_GRECAPTCHA
__cfduid
__cfduid
ARRAffinity
CAKEPHP
modal_cookie

google.com
bootstrapcdn.com
fonts.net
snazzymaps.com
zscargo.sk
zscargo.sk

Zaznamenáva sa, či bol alebo nebol užívateľom aktivovaný
JavaScript v jeho prehliadači

Nevyhnutné
Nevyhnutné
Nevyhnutné
Nevyhnutné
Nevyhnutné

 

6 mesiacov
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
1 mesiac
3 dni

 

  • Analytické súbory cookies – zbierajú informácie o tom, ako sa používala webová stránka, napr. ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či sa Vám zobrazili chybové hlásenia.Tieto súbory cookies vyhodnocujú len to, ako pracujete s naším webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú).

Názov

Poskytovateľ

Účel

Typ

Lehota uloženia

_ga
_ga_gta
_gid
doubleclick.net

google.com
google.com
google.com
google.com

Analýza prístupov
Analýza prístupov
Analýza prístupov
Analýza prístupov

Analytické cookies

1 týždeň
Daný deň
1 deň
1 deň


Funkčné súbory cookies

Niektoré súbory cookies musíme používať preto, aby určité webové stránky mohli fungovať, preto sa na ne nevyžaduje váš súhlas. Ide predovšetkým o nevyhnutné potrebné súbory cookies.

Cookies používame iba vtedy, ak s tým súhlasíte Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a teda aj keď nám ho neposkytnete, môžete stále navštevovať a používať naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť.  Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. Je potrebné však pamätať na to, že v prípade zmeny ich nastavenia môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti webovej stránky a k zníženiu užívateľského komfortu.

Ako môžete spravovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo odstraňovať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na web stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky cookies uložené  vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V tomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a služby a funkcie nebudú fungovať.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má viacero práv, predovšetkým najmä právo na:

  • Prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, b) v prípade, že spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže spoločnosť za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

  • Opravu osobných údajov

Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie spoločnosť urobí bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

  • Vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

  • Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, najmä pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania.

  • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade odvolania súhlasu Prevádzkovateľ nemôže spracúvať emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko pre vyššie uvedený účel.

Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj ďalšie práva súvisiace s osobnými údajmi, možno uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: dpo@zscargo.sk,
  • poštou zaslaním písomného dopytu na adresu: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Puškinova č. 3, 040 01 Košice s textom „Do rúk DPO“;
  • Obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení GDPR.

 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ZSSK CARGO sú Vám k dispozícií v Politike ochrany osobných údajov  na web stránke spoločnosti: https://www.zscargo.sk/oou.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B