Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ECM

ECM (Entity in Charge of Maintenance  - Subjekt zodpovedný za údržbu)

ZSSK CARGO je najväčším poskytovateľom ECM na Slovensku. V súčasnosti sme ECM pre cca. 9 000 nákladných vozňov, ktoré sú registrované v Národnom registri vozidiel spravovanom Dopravným úradom.

ZSSK CARGO získalo Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán Žilinská univerzita v Žiline potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011. Platnosť osvedčení je od 21. marca 2013. ZSSK CARGO každoročne predkladá certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.

ZSSK CARGO je tvorcom predpisu Systém údržby nákladných vozňov (SÚNV), ktorý bol certifikačným orgánom akceptovaný v plnom rozsahu.

Počet partnerov SÚNV - 30
Počet vozňov s implementáciou SÚNV - 16 000 

ZSSK CARGO ponúka

A. Poskytovanie výkonu funkcií ECM

 • Rozvoj údržby
 • Riadenie údržby vozňového parku
 • Poskytovanie údržby

  Postup pre poskytovanie funkcií ECM
  I Doručenie podkladov o nákladných vozňoch (formulár si môžete stiahnuť TU) (Partner)
  II. Posúdenie podkladov a analýza rizík (ZSSK CARGO)
  III. Definovanie podmienok výkonu ECM (ZSSK CARGO)

B. Pristúpenie k predppisu Systém údržby nákladných vozňov  (Predpis SÚNV)

    Výhody poskytovania výkonu ECM

 • kompetentné poskytovanie funkcií ECM v súlade s legislatívou
 • implementácia predpisu Systém údržby nákladných vozňov na vozne partnera
 • vykonávanie technických kontrol expertmi ZSSK CARGO
 • funkcia Poskytovanie údržby realizovaná vo vlastných dielňach a Mobilným servisom

Kontakt:

Ing. Andrej Slávik
Tel.: +421 910 192 745
e-mail: slavik.andrej@zscargo.sk           

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B