Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ECM

ECM (Entity in Charge of Maintenance  - Subjekt zodpovedný za údržbu)

ZSSK CARGO je najväčším poskytovateľom ECM na Slovensku. V súčasnosti sme ECM pre cca. 9 000 nákladných vozňov, ktoré sú registrované v Národnom registri vozidiel spravovanom Dopravným úradom.

ZSSK CARGO získalo Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán Žilinská univerzita v Žiline potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011. Platnosť osvedčení je od 21. marca 2013. ZSSK CARGO každoročne predkladá certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.

ZSSK CARGO je tvorcom predpisu Systém údržby nákladných vozňov (SÚNV), ktorý bol certifikačným orgánom akceptovaný v plnom rozsahu.

Počet partnerov SÚNV - 30
Počet vozňov s implementáciou SÚNV - 16 000 

ZSSK CARGO ponúka

A. Poskytovanie výkonu funkcií ECM

 • Rozvoj údržby
 • Riadenie údržby vozňového parku
 • Poskytovanie údržby

  Postup pre poskytovanie funkcií ECM
  I Doručenie podkladov o nákladných vozňoch (formulár si môžete stiahnuť TU) (Partner)
  II. Posúdenie podkladov a analýza rizík (ZSSK CARGO)
  III. Definovanie podmienok výkonu ECM (ZSSK CARGO)

B. Pristúpenie k predppisu Systém údržby nákladných vozňov  (Predpis SÚNV)

    Výhody poskytovania výkonu ECM

 • kompetentné poskytovanie funkcií ECM v súlade s legislatívou
 • implementácia predpisu Systém údržby nákladných vozňov na vozne partnera
 • vykonávanie technických kontrol expertmi ZSSK CARGO
 • funkcia Poskytovanie údržby realizovaná vo vlastných dielňach a Mobilným servisom

Kontakt:

Ing. Andrej Slávik
Tel.: +421 910 192 745
e-mail: slavik.andrej@zscargo.sk           

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B