Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ECM

ECM (Entity in Charge of Maintenance  - Subjekt zodpovedný za údržbu)

ZSSK CARGO je najväčším poskytovateľom ECM na Slovensku z hľadiska početnosti nákladných vozňov a rušňov registrovaných v Národnom registri vozidiel.

ZSSK CARGO získalo nové Osvedčenie zhody subjektu zodpovedného za údržbu a Osvedčenie zhody pre funkcie údržby, ktorými certifikačný orgán Viacare, s.r.o. potvrdzuje uznanie systému údržby subjektu zodpovedaného za údržbu (ECM) a externe zabezpečovaných funkcii údržby v rámci Európskej únie v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/798 a s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/779. Osvedčenia ECM sú vydané na rozsah činností pre vozne, rušne a motorové jednotky. Ich platnosť je do 7. marca 2027.

Spĺňame všetky požiadavky nariadenia ECM z hľadiska kultúry bezpečnosti, zodpovednosti za údržbu a zhody so Spoločnými bezpečnostnými metódami (CSM) Systému riadenia bezpečnosti (SRB).

Kontakt:

Ing. Tibor Gonda
Tel.: +421 911 985 682
e-mail: ecm.wagon@zscargo.sk,  ecm.hdv@zscargo.sk       

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B