Chceme, aby aj Slovensko bolo súčasťou Hodvábnej cesty

Chceme, aby aj Slovensko bolo súčasťou Hodvábnej cesty

V utorok, 28. septembra, sa na pôde Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá a následne aj na pracovisku Východoslovenských prekladísk ZSSK CARGO v Čiernej nad Tisou konalo stretnutie zástupcov MDV SR, ZSSK CARGO a BTS s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Sun Lijie a Yuriom Mushkom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike.
Kľúčovou témou celého stretnutia bola spolupráca v oblasti intermodálnej dopravy. Veľvyslancom bol predstavený terminál kombinovanej dopravy Dobrá ako aj možnosti, ktoré Slovensko prostredníctvom ZSSK CARGO a spoločnosti BTS ponúka. "Objem vypravených kontajnerových vlakov z Číny sa nestále zvyšuje a je len na šikovnosti Slovenska, či sa budú tieto vlaky prepravovať cez našu krajinu, alebo ju obídu," skonštatoval na stretnutí Jaroslav Kmeť, štátny tajomník ministerstva dopravy SR. Pokiaľ bude cez Slovensko prechádzať väčšie množstvo kontajnerových vlakov, Čína prinesie na Slovensko veľké investície.
Slovensko má záujem na tom, aby vlaky z Číny využívali trasu cez Ukrajinu a Slovensko a čo najviac nákladných vlakov sa preložilo v našom TKD Dobrá, neďaleko hranice s Ukrajinou. Terminál je žiaľ v poslednom období veľmi málo využívaný a jeho kapacity sú využité len na 1,5 percenta. Zamestnanci TKD sú však pripravení na to, aby sa využíval denne.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com