Potravinárske oleje: príbeh nevyčerpaného prečerpávania

Potravinárske oleje: príbeh nevyčerpaného prečerpávania

Jednou z verejnosti menej známych komodít, ktoré sa prepravujú po železnici, sú potravinárske oleje. Konflikt na Ukrajine mal za následok presmerovanie tokov aj tohto tovaru.  Vďaka nášmu prečerpávaciemu komplexu v Čiernej nad Tisou sme však boli na túto situáciu dobre pripravení.

Riziká, vyplývajúce z pokračujúceho konfliktu na Ukrajine, zatiaľ neumožňujú naplno rozvinúť možnosti intermodálnych prepráv za slovenskú východnú hranicu. Širší rozchod železníc na Ukrajine navyše „komplikuje“ priame pokračovanie jazdy našich vozňov aj v mierových časoch. Jedinou možnosťou tak ostáva prekládka tovaru: na to slúžia terminály Východoslovenských prekladísk a spoločnosti BTS.

Okrem dominantných sypkých substrátov (hlavne železná ruda) sa za posledný rok výrazne zvýšil objem prekládky obilnín a olejnín. Olejniny prichádzajú na našu východnú hranicu nielen ako zrná, ale často už ako hotové potravinárske oleje, určené na ďalšie spracovanie.

Potravinárske oleje na koľajniciach

Úrodná černozem Ukrajiny poskytuje ideálne podmienky na pestovanie nielen obilnín ako pšenica či kukurica, ale aj olejnín. Medzi nimi dominuje slnečnica: Ukrajina vyprodukuje až 46 % celkovej úrody našej planéty; je najväčším exportérom tejto komodity. Zároveň je tretím najväčším svetovým exportérom repkového oleja. Bez týchto poľnohospodárskych produktov by sa prakticky zastavili všetky pekárne, reštaurácie, výrobne kŕmnych zmesí pre zvieratá. Ale chýbali i v kuchyniach bežných domácností. Olej je jednou zo základných surovín, ktoré používame do veľkého množstva jedál každý deň.

Samotné zásobovanie potravinárskymi olejmi je veľmi špecifickým logistickým odvetvím, esenciálnym pre prežitie každej spoločnosti. Po tom, čo Ukrajina nemôže pre obmedzenia v prístavoch smerovať veľkú časť svojho exportu po mori, odberatelia, najmä tí v Európe, sa podobne ako pri obilninách, obrátili na železnice. A spoločnosť ZSSK CARGO mala aj v tomto smere čo ponúknuť.

Prečerpávací komplex v Čiernej nad Tisou

V roku 2009 sa dokončila významná modernizácia prečerpávacieho komplexu v Čiernej nad Tisou. Dnes spĺňa tento terminál všetky náročné kritériá environmentálnej legislatívy. Na hranici Ukrajiny s Európskou úniou tak vznikol moderný a ekologický komplex, ktorý umožňuje prečerpávanie kvapalín z vozňov širokého rozchodu do vozňov s normálnym rozchodom. Krytý prečerpávací komplex má dve koľaje pre každý rozchod. Jeho systémy zahŕňajú spätnú rekuperáciu pár a elimináciu ich úniku do ovzdušia. V závislosti od druhu kvapaliny tu dokážu prečerpať až 500 m3 každú hodinu, čo je v prepočte takmer 7 vozňov kategórie Zacens. Kapacitne je prečerpávací terminál postavený na súbežné prečerpávanie 8 cisterien na oboch rozchodoch. Celý systém je dôsledne monitorovaný a vozne na oboch rozchodoch sú vážené tak na vstupe, ako aj na výstupe do komplexu. Všetky údaje sú odosielané do nášho centrálneho informačného systému.

Vetva na čerpanie potravinárskych olejov je najdrahšou vetvou celého komplexu v Čiernej nad Tisou. Je vyrobená v nerezovom prevedení určenom pre potravinárske produkty a to vrátane čerpadla. Pre prečerpávanie potravinárskych olejov má ZSSK CARGO samozrejme aj platný certifikát. Táto vetva nebola dlhší čas využívaná, ale požiadavky trhu si vynútili jej opätovné „znovuzrodenie“.

Oleje do Talianska

Potravinárske oleje z Ukrajiny našli svojich zákazníkov aj na severovýchode Apeninského polostrova. Tunajšie spoločnosti ho ďalej spracovávajú najmä pre potreby potravinárskeho priemyslu a výživy zvierat, ale aj v oblasti biotechnológií, či energetiky. Koncom minulého roku sme v spolupráci so zahraničnými partnermi rozbehli prvé prepravy slnečnicového oleja aj pre týchto zákazníkov.

Do konca februára sa už odviezlo osem ucelených vlakov a 181 vozňov plne ložených slnečnicovým olejom. ZSSK CARGO zabezpečila nielen prekládku v prečerpávacom komplexe, ale aj posun a zostavovanie vozňov do ucelenej súpravy v stanici Čierna nad Tisou. Na slovenskom úseku ich „cesty“ zabezpečujeme i trakciu, až kým súpravu v prechodovej stanici Čaňa neodovzdáme našim zahraničným partnerom.

Možnosti prečerpávania kvapalín

Prečerpávací komplex v Čiernej nad Tisou je možné využiť pre podstatne širšie spektrum prečerpávaných kvapalín: okrem potravinárskych olejov aj pre alkoholové deriváty, technické oleje, acetáty a skupina BTX (benzény, toluény, xylény). To je možné vykonávať obojsmerne, teda pri importe do EÚ, aj pri exporte na Ukrajinu.

V prípade záujmu o prepravy potravinárskych olejov, môžete kedykoľvek kontaktovať našu komoditnú manažérku pre potraviny, Denisu Peléškovú na t. č. +421 903 763 023, alebo na peleskova.denisa@zscargo.sk. V prípade záujmu o prepravu chemických produktov, zavolajte alebo napíšte komoditnej manažérke pre chémiu a ropné produkty ZSSK CARGO, Zuzane Korušiak-Vargovej na t. č. +421 910 782 538, alebo na adrese: vargova.zuzana@zscargo.sk.

Prípadne nás kontaktuje každý deň od 6:00 do 22:00 na našom Zákazníckom centre.

 

Foto: Adam Bartoš + ZSSK CARGO

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com