Prepravy odpadov po železnici majú na Slovensku potenciál

Prepravy odpadov po železnici majú na Slovensku potenciál

Pri transformácií ekonomík po celom svete sa ľudstvo odkláňa od fosílnych palív a čoraz viac sa hovorí o takzvanom obehovom hospodárstve. V ňom sa odpady stávajú surovinami a namiesto ich vyhadzovania sa vracajú späť k spracovaniu. Na Slovensku sa tomuto biznisu jedna spoločnosť venuje dlhodobo – a prepravuje kvapalné odpady aj v spolupráci so ZSSK CARGO.

Spoločnosť DETOX z Banskej Bystrice bol založená pred necelými tridsiatimi rokmi a zaoberá sa spracovaním a recykláciou odpadov. Súčasťou jej biznisu je aj zber a spracovanie priemyselných odpadov vrátane nebezpečných odpadov.

Silné zázemie recyklácie v Rimavskej Sobote

Na juhu stredného Slovenska v  Rimavskej Sobote má svoj najväčší závod, ktorý sa rozkladá na ploche až 65 000 m2. Z použitých priemyselných olejov vyrába vykurovacie oleje, pomocou destilácie spracováva aj rozpúšťadlá. Medzi významných zákazníkov patria napríklad podniky z oblasti automobilového priemyslu. V podniku sú moderné zásobníky schopné skladovať až 800 000 litrov kvapalných odpadov. Súčasťou areálu aj stále aktívna železničná vlečka. Po nej sú na stáčacie miesto pravidelne pristavované cisternové vozne plné kvapalných odpadov, ktoré sú prečerpávané do zásobníkov pred ďalším spracovaním.

Meniaci sa charakter priemyslu

Vzhľadom na charakter slovenského priemyslu bola železničná doprava hojne využívaná najmä v minulosti. Ťažký priemysel produkoval veľké množstvo tekutých odpadov na jednom mieste, odkiaľ do Rimavskej Soboty smerovali vozňové zásielky alebo skupiny vozňov. Dnes už je situácia iná. „Charakter priemyslu je dnes taký, že zákazníci sú skôr menšie spoločnosti produkujúce menej tekutých odpadov na viacerých miestach. Pre zber tekutých odpadov sú tak vhodnejšie automobilové cisterny. Okrem toho došlo k rušeniu mnohých železničných vlečiek, čo obmedzilo možnosti stáčania alebo plnenia vagónových cisterien. Hľadali sme napríklad vhodnú vlečku v okolí Banskej Bystrice, no takú sme nenašli“, hovorí Marián Ridzoň, vedúci zákazníckeho centra.

Výzvy spojené s prepravou po železnici

Stáčacie miesta sú veľmi náročné na environmentálne schvaľovanie a ich budovanie je tak pre firmy finančne nerentabilné. Zároveň je Slovensko malá krajina, pričom železnica je vhodná na veľké objemy prepráv alebo dopravu na veľké vzdialenosti. Využitiu kombinácie cestnej a železničnej dopravy pomocou intermodálnej dopravy zas zabraňuje slabá sieť terminálov na Slovensku.

Šetrenie životného prostredia na druhú

V DETOXe Rimavská Sobota šetria životné prostredie dvakrát. Už samotnou recykláciou odpadov sa ušetria obrovské potenciálne škody na životnom prostredí. Napriek všetkým výzvam, stále pravidelne využívajú na dopravu tekutých odpadov železnicu. Hoci sa nejedná o veľké jednorazové objemy, ide o stabilnú prepravu odpadov v 2-3 vozňoch na relácii z Trnavy do Rimavskej Soboty. Cisternové vozne pendlujú medzi dvomi výrobnými závodmi spoločnosti DETOX. V Trnave sídli závod, v ktorom sa akumulujú priemyselné odpady zo západného Slovenska. Expedícia tekutých odpadov po železnici smeruje relačným vlakom do vlakotvornej stanice Bratislava-východ. Odtiaľ putujú tieto vozne zaradené v pravidelných priebežných nákladných vlakoch do ďalších z takýchto staníc vo Zvolene a smerom na juh Slovenska do Lučenca. Následne sú zaradené do manipulačných vlakov do Jesenského a Rimavskej Soboty.

To všetko pochopiteľne v réžii ZSSK CARGO, ktoré takúto celosieťovú službu ponúka ako jediná spoločnosť na Slovensku. Zabezpečuje aj takzvanú „poslednú míľu“, teda obsluhu vlečky spoločnosti DETOX.

Zo zákazníka dodávateľ

Spolupráca oboch spoločností nadobúda o jeden rozmer naviac. Okrem toho, že je spoločnosť DETOX zákazníkom ZSSK CARGO, je aj dodávateľom. Na vlečku sú totiž pristavované aj iné, prázdne cisternové vozne. Tie sú v spoločnosti následne čistené tak, aby mohli slúžiť k preprave iných tekutín. „Európsky certifikát na čistenie železničných cisterien sme na Slovensku získali ako prví. Vieme ich vyčistiť tak, že sa po preprave napríklad nafty dá vo vagónoch opäť voziť nafta, ale aj akýkoľvek iný tekutý produkt vhodný pre daný typ cisterny,“ dopĺňa M. Ridzoň.

Touto spoluprácou je tak vlečka v Rimavskej Sobote a vyťaženie vlakov vyššie, než zvyčajne. A z Rimavskej Soboty odchádzajú cisternové vozne pripravené na prepravu akéhokoľvek produktu. Vozne si môžete objednať aj vy – stačí kontaktovať obchodného manažéra pre komoditu chémia a ropné produkty alebo vám prislúchajúceho regionálneho obchodného manažéra ZSSK CARGO.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com