Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Vlečkové služby

Vlečkové služby

V rámci snahy o skvalitnenie prepráv po železnici a smerom k vyššej spokojnosti zákazníka ZSSK CARGO rozšírila svoje produktové portfólio o vlečkové služby. Tieto služby sú zabezpečované kvalitnými hnacími dráhovými vozidlami s potrebnými technickými parametrami a technickým osvedčením a odborne spôsobilým personálom.

Ponúkame vám:

 • komplexné zastrešenie všetkých procesov a činností týkajúcich sa železničnej dopravy v závode
 • poskytnutie všetkých služieb dopravnej logistiky  
 • zabezpečenie komerčných úkonov na vlečke
 • sprostredkovanie výkonu odborných dohľadov na technické zariadenia vlečky
 • poradenstvo pri prevádzkovaní vlečky

Ponúkané služby:

a.) Dopravné vlečkové služby - predstavujú riešenie problému dopravy tovaru z kontaktnej stanice priamo do závodu zákazníka, prípadne zo závodu do kontaktnej stanice.

 • prípojová prevádzka – obsluha vlečky a pristavovanie vozňov na dohodnuté miesto odovzdávky vozňov a naopak, ako i zabezpečenie nevyhnutného posunu v rámci danej obsluhy
 • vlečková prevádzka – posun na vlečke počas dohodnutého času alebo na dohodnutý rozsah výkonov mimo obsluhy

b.) Prepravné vlečkové služby - služby v rámci prepravno-obstarávateľskej činnosti na základe prepravno-obstarávateľskej zmluvy, ktoré je možné realizovať na vlečke. Sú to služby, ktoré je podľa Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. nutné vykonať pred uzatvorením a po ukončení prepravnej zmluvy a zákazník ich nemôže alebo nechce vykonať sám a teda ich ZSSK CARGO vykoná zaňho. Môžu nimi byť:

 • objednávanie vozňov za zákazníka
 • plombovanie vozňov
 • colné prerokovanie zásielok
 • spisovanie prepravných dokladov
 • podanie zásielky na prepravu
 • odstraňovanie drobných závad na vozňoch
 • čistenie vozňov
 • prípadne iné komerčné úkony

c.) Doplnkové vlečkové služby - služby, ktoré majú napomôcť vyššej spokojnosti zákazníka a odbúrať bremeno niektorých činností z jeho pliec:

 • poradenstvo v oblasti prevádzkovania dráhy - vlečky
 • vykonávanie stavebno-udržiavacích dohľadov
 • iné doplnkové činnosti – napríklad kosenie porastu pozdĺž koľají vlečky, mazanie výhybiek a výkoľajok a ich čistenie od snehu, ľadu, nánosov a porastov

d.) Prevádzkovanie vlečky - jedná sa o celkovú starostlivosť o vlečku a obnáša činnosti, ktorými sa zabezpečuje doprava na vlečke, jej chod a obslužnosť. Jeho súčasťou môže byť:

 • zabezpečenie požadovaného technického stavu zariadení vlečky
 • vykonávanie odborných dohľadov na vlečke
 • spracovanie príslušných predpisov platných na vlečke
 • organizovanie dopravy na vlečke
 • obsluha zariadení vlečky
 • vykonávanie posunu na vlečke k zabezpečeniu všetkých prepravných potrieb užívateľov
 • iné relevantné činnosti

Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb : 01.01.2018

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B