Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tarify

Tarify platné od 1. januára 2018

Názov tarify

Platnosť

TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmeny a doplnenia 09.12.2018
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Novelizované vydanie 01.01.2018
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00  - Zmeny a doplnenia 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Novelizované vydanie 01.01.2018

Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia

01.03.2018

Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia

01.04.2018

Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia

01.07.2018

Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia

01.10.2018
Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Novelizované vydanie 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko (Železničná nákladná tarifa PSURT) 01.01.2018
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00)
01.01.2018

Tarify platné od 1. januára 2017

Názov tarify

Platnosť

TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Novelizované vydanie 01.01.2017
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Zmena 01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových
zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko (Železničná nákladná tarifa PSURT) - Novelizované vydanie
01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Novelizované vydanie 
01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok 5622.00 - Novelizované vydanie  01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 20.07.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Novelizované vydanie 
01.01.2017 
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia
01.04.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmeny a doplnenia 10.12.2017 
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B