Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Preprava odpadov

Preprava odpadov v rámci železničnej nákladnej prepravy má svoje špecifiká, nakoľko podlieha nie len všeobecne platným podmienkam pre prepravy tovarov po železnici vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave, ale podlieha aj podmienkam opatrení orgánov štátnej správy. V podmienkach SR je najvyšším orgánom v oblasti odpadového hospodárstva Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré na svojej webovej stránke pravidelne informuje odbornú ako aj laickú verejnosť o aktuálnych informáciách

ZSSK CARGO ako železničný nákladný dopravca má legislatívou súvisiacou s odpadovým hospodárstvom splnené povinnosti pre:

  • prepravy nebezpečných odpadov
  • prepravy ostatných odpadov
  • cezhraničné prepravy odpadov

V prípade Vášho záujmu v danej oblasti nájdete bližšie infomácie TU 

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B