Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Preprava odpadov

Preprava odpadov v rámci železničnej nákladnej prepravy má svoje špecifiká, nakoľko podlieha nie len všeobecne platným podmienkam pre prepravy tovarov po železnici vo vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave, ale podlieha aj podmienkam opatrení orgánov štátnej správy. V podmienkach SR je najvyšším orgánom v oblasti odpadového hospodárstva Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré na svojej webovej stránke pravidelne informuje odbornú ako aj laickú verejnosť o aktuálnych informáciách, okrem iného aj na nasledujúcich webových adresách:

http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/pravne-predpisy/
http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/cezhranicna-preprava-odpadov/
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/cezhranicna-preprava-odpadov/dokumenty/
http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/cezhranicna-preprava-odpadov/informacie/

ZSSK CARGO ako železničný nákladný dopravca má legislatívou súvisiacou s odpadovým hospodárstvom stanovené povinnosti pre:

  • prepravy nebezpečných odpadov
  • prepravy ostatných odpadov
  • cezhraničné prepravy odpadov

a nižšie uvedené dokumenty preukazujú ich splnenie:
Bezpečnosté osvedčenie ZSSK CARGO
Rozhodnutie OU ŽP 2018
Rozhodnutie OÚ ŽP
Rozhodnutie OÚ ŽP - príloha

Poistné certifikáty  : 
AXA - Certificate of Insurance - 31.12.2018
Colonnade - Poistný certifikát
Colonnade - Certificate of Insurance 


V prípade Vášho záujmu v danej oblasti Vám radi poskytneme informácie na nasledujúcej adrese:

Úsek prevádzky, S21,Odd.APaP
Puškinova 3 
Košice 040 01
Ing. Ingrid Krajcárová
t. č.:   +421 55 229 5521
Mobil: +421 911 746 009
E-mail: krajcarova.ingrid@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B