Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Mimoriadne zásielky

Mimoriadne zásielky

Preprava mimoriadnych zásielok

Za mimoriadne zásielky sa považujú zásielky predmetov, ktoré svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobujú dopravcovi osobitné prevádzkové ťažkosti, a preto sa môžu prijať na prepravu len za osobitných technických alebo prevádzkových podmienok. Sú to zásielky, ktoré nezodpovedajú záväzným ustanoveniam predpisov o nakladaní tovaru do železničných vozňov, stanovených Smernicami nakladania UIC.

Najčastejšie sa vyskytujúce dôvody zaradenia zásielky medzi mimoriadne:

 • prekročenie nakladacej miery (zásielky svojimi rozmermi prekračujú obmedzenie nakladacej miery stanovené pre príslušnú trať),
 • zásielky, ktoré vzhľadom na polohu ťažiska nákladu vyžadujú osobitné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť prevádzky,
 • zásielky, ktoré svojou dĺžkou presahujú krajnú nápravu alebo otočný čap podvozkového vozňa nad hranicu povolenú Smernicami nakladania,
 • zásielky predmetov dlhých viac ako 36 m,
 • železničné vozidlá na vlastných kolesách, ktoré nemajú označenie RIV alebo RIC,
 • železničné vozidlá o rozchode 1520 mm, previazané na rozchod 1435 mm, a to vozne obrysu O-VM a 1-VM a vozne bez označenia MC, bez ohľadu na ich obrys (vozne bez označenia RIV a vozne, ktorých nakladacia miera je prekročená konštrukciou vozňa),
 • železničné podvozkové nákladné vozne (prázdne aj naložené) so vzdialenosťou otočných čapov 19 000 mm a viac.

Sekcia služieb zákazníkom zabezpečuje:

 • Predkladanie požiadaviek zákazníka na ŽSR – URMIZA,
 • Komplexné riešenie požiadaviek zákazníkov pre prepravu mimoriadnych zásielok,
 • Komunikácia so ŽSR za účelom riešenia predloženej požiadavky,
 • Informovanie zákazníka o postupe a potrebných úkonov pre realizáciu prepráv mimoriadnych zásielok.


Manažér pre mimoriadne zásielky
Ing. Matúš Kandrik
tel..:+421 55 229 5371
fax: +421 55 623 3126
email: kandrik.matus@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B