Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Prepravno-tarifné oznamy

Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

38_2019

Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb (OP VS) – Zmena 01.01.2020
37_2019 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny  15.12.2019
36_2019 TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena preprava - Zmena  15.12.2019
35_2019 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny a doplnenia 01.01.2020
34_2019

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia

01.01.2020

33_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1 - 1111.00 - zavedenie 01.01.2020
32_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1 - 1111.00 - zrušenie 31.12.2019
31_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 - 1111.00 - zmeny a doplnenia 01.09.2019
30_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zrušenie 31.07.2019
28_2019 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny a doplnenia 01.07.2019
27_2019 TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena preprava - Zmena  01.07.2019
26_2019 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.07.2019
25_2019 Špecifikácie pre elektronický nákladný list CIM/SMGS - Zavedenie 01.07.2019
24_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 - 1111.00 - Zmeny 01.07.2019
23_2019 Produkty CIT - Kontrolný zoznam - Plombovanie vozňov 01.07.2019
22_2019 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny 01.07.2019
21_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
20_2019 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
19_2019 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM  01.07.2019
18_2019 Dohoda SMGS – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
17_2019 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny a doplnenia 15.05.2019
16_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 - 1111.00 - zmeny a doplnenia 01.05.2019
15_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 30.03.2019
13_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.04.2019
12_2019 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) - Zmeny a doplnenia 01.05.2019
11_2019 Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb – Zmeny a doplnenia 01.03.2019
10_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 01.03.2019
9_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 – 1111.00 - zmeny a doplnenia 01.03.2019
8_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.02.2019
6_2019 TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena preprava - Zmena 16.01.2019
5_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zavedenie 01.01.2019
4_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zrušenie 01.01.2019
3_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zavedenie 01.01.2019
2_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zrušenie 01.01.2019
1_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO/SLOVENSKO/MAĎARSKO - RUMUNSKO(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zrušenie 31.12.2018

Prepravno-tarifné oznamy 2018

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B