Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Prepravno-tarifné oznamy

Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

28_2019 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny a doplnenia 01.07.2019
27_2019 TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena preprava - Zmena  01.07.2019
26_2019 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.07.2019
25_2019 Špecifikácie pre elektronický nákladný list CIM/SMGS - Zavedenie 01.07.2019
24_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 - 1111.00 - Zmeny 01.07.2019
23_2019 Produkty CIT - Kontrolný zoznam - Plombovanie vozňov  
21_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
20_2019 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
19_2019 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM  01.07.2019
18_2019 Dohoda SMGS – Zmeny a doplnenia 01.07.2019
17_2019 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny a doplnenia 15.05.2019
16_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 - 1111.00 - zmeny a doplnenia 01.05.2019
15_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 30.03.2019
13_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.04.2019
12_2019 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) - Zmeny a doplnenia 01.05.2019
11_2019 Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb – Zmeny a doplnenia 01.03.2019
10_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 01.03.2019
9_2019 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 – 1111.00 - zmeny a doplnenia 01.03.2019
8_2019 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zmeny a doplnenia 01.02.2019
6_2019 TR 6/N – Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena preprava - Zmena 16.01.2019
5_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zavedenie 01.01.2019
4_2019 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zrušenie 01.01.2019
3_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zavedenie 01.01.2019
2_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zrušenie 01.01.2019
1_2019 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO/SLOVENSKO/MAĎARSKO - RUMUNSKO(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zrušenie 31.12.2018

Prepravno-tarifné oznamy 2018

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B