Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Prepravno-tarifné oznamy

Prepravno-tarifné oznamy

Číslo

                       Predmet

 Platnosť

36_2018 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.01.2019
35_2018 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravutovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny 09.12.2018
34_2018 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena 09.12.2018
33_2018 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – Zavedenie 01.01.2019
32_2018 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – Zrušenie 31.12.2018
31_2018 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zavedenie 01.01.2019
30_2018 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Ž PP/N) – Zrušenie 31.12.2018
28_2018 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 – 1111.00 – Zavedenie 01.01.2019
27_2018 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok – TR 1 – 1111.00 – Zrušenie 31.12.2018
26_2018 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmena 15.10.2018
25_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.10.2018
24_2018 Produkty CIT – Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) – Zmeny a doplnenia 01.09.2018
23_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2018
22_2018 Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. - Zmena 01.07.2018
21_2018 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravutovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny 01.07.2018
20_2018 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. – Ž PP/N – Zmeny a doplnenia 01.07.2018
19_2018 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava - Zmeny a doplnenia 01.07.2018
18_2018 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. - Ž PP/N - Zmeny a doplnenia 01.07.2018
17_2018 Smernica o uznaní hmotnosti vozňových zásielok medzi dopravcom a prepravcom 01.05.2018
16_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.04.2018
15_2018 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia  01.07.2018
14_2018 Dohoda SMGS - Zmeny a doplnenia 01.07.2018
13_2018 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) - Zmeny a doplnenia 01.05.2018
12_2018 Nakladacie predpisy - Zmeny 01.04.2018
11_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO/SLOVENSKO/MAĎARSKO - RUMUNSKO(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zmeny 01.03.2018
10_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.03.2018
09_2018 Traťové triedy 01.03.2018
08_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO/SLOVENSKO/MAĎARSKO - RUMUNSKO(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zavedenie 01.01.2018
07_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO/SLOVENSKO/MAĎARSKO - RUMUNSKO(Železničná nákladná tarifa PSURT) - Zrušenie 31.12.2017
06_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO-RAKÚSKO (Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zavedenie 01.01.2018
05_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok POĽSKO-RAKÚSKO (Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zrušenie 31.12.2017
04_2018 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 – Zavedenie 01.01.2018
03_2018 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 – Zrušenie 01.01.2018
02_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zavedenie 01.01.2018
01_2018 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zrušenie 01.01.2018

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B