Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov v podmienkach ZSSK CARGO je realizovaná vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave v súlade s platnými predpismi. Orgánom príslušným pre RID v podmienkach SR je MDV SR, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje notifikačné zmeny k platným predpisom.

Aktuálna notifikačná zmena k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v slovenskom jazyku je zverejnená:

https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/doprava/zeleznica/nebezptovar/RID%202019%20-%20konsolidovana%20verzia%20SK.pdf

Aktuálna notifikačná zmena k Pravidlám na prepravu nebezpečného tovaru (Príloha 2 k SMGS) v slovenskom jazyku je zverejnená:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/organizacia-pre-spolupracu-zeleznic-oszd/legislativa-oszd/nakladna-doprava/dohoda-smgs-znenie-platne-od-1-7-2019

Aktuálne znenia RID v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku sú zverejnené na webovej stránke OTIFu:

http://otif.org/en/?page_id=1105

Aktuálne znenie Prílohy 2 k SMGS je zverejnené na webovej stránke OSŽD v ruskom jazyku:

http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5218&layer_id=6073&refererLayerId=6076&id=1121

Pre zákazníkov ZSSK CARGO s prístupom na Zákaznícky portál ISP sú všetky aktuálne dokumenty zverejnené v časti „Tarify a predpisy“ v záložke „Preprava nebezpečných tovarov“  - TU

Aktuálne informácie k prepravám nebezpečných tovarov ZSSK CARGO zverejňuje aj v prepravno-tarifnom ozname „Poučný list o preprave nebezpečného tovaru“.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:        +421 55 229 5521
mobil:   +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
            rid@zscargo.sk

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B