Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov v podmienkach ZSSK CARGO je realizovaná vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave v súlade s platnými predpismi. Orgánom príslušným pre RID v podmienkach SR je MDV SR, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje notifikačné zmeny k platným predpisom.

Aktuálna notifikačná zmena k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v slovenskom jazyku a jeho konsolidované znenie sú zverejnené :

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/rid-poriadok-pre-medzinarodnu-zeleznicnu-prepravu-nebezpecneho-tovaru-1274

https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/doprava/nebezpecnetovary/zeleznica/RID%202021%20konsolidovan%C3%A9%20znenie.pdf

Aktuálna notifikačná zmena k Pravidlám na prepravu nebezpečného tovaru (Príloha 2 k SMGS) je zverejnená:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/preprava-nebezpecneho-tovaru-podla-prilohy-c-2-k-smgs/pravidla-na-prepravu-nebezpecneho-tovaru-priloha-2-dohody-o-medzinarodnej-zeleznicnej-preprave-tovaru-smgs

Aktuálne znenia RID v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku sú zverejnené na webovej stránke OTIFu:

http://otif.org/en/?page_id=1105

 

Pre zákazníkov ZSSK CARGO s prístupom na Zákaznícky portál ISP sú všetky aktuálne dokumenty zverejnené v časti „Tarify a predpisy“ v záložke „Preprava nebezpečných tovarov“  - TU

Aktuálne informácie k prepravám nebezpečných tovarov ZSSK CARGO zverejňuje aj v prepravno-tarifnom ozname „Poučný list o preprave nebezpečného tovaru“.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:        +421 55 229 5521
mobil:   +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
            rid@zscargo.sk

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Mestský súd Bratislava III,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B