Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov

Preprava nebezpečných tovarov v podmienkach ZSSK CARGO je realizovaná vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave v súlade s platnými predpismi. Orgánom príslušným pre RID v podmienkach SR je MDV SR, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje notifikačné zmeny k platným predpisom.

Aktuálna notifikačná zmena k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) v slovenskom jazyku je zverejnená :

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461/rid-poriadok-pre-medzinarodnu-zeleznicnu-prepravu-nebezpecneho-tovaru-1274

Aktuálna notifikačná zmena k Pravidlám na prepravu nebezpečného tovaru (Príloha 2 k SMGS) v slovenskom jazyku je zverejnená:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/organizacia-pre-spolupracu-zeleznic-oszd/legislativa-oszd/nakladna-doprava/dohoda-smgs-znenie-platne-od-1-7-2017

Aktuálne znenia RID v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku sú zverejnené na webovej stránke OTIFu:

http://otif.org/en/?page_id=1105

Aktuálne znenie Prílohy 2 k SMGS je zverejnené na webovej stránke OSŽD v ruskom jazyku:

http://osjd.org/doco/public/ru?sort_3541=NAME&STRUCTURE_ID=5218&razdel=5218

Pre zákazníkov ZSSK CARGO s prístupom na Zákaznícky portál ISP sú všetky aktuálne dokumenty zverejnené v časti „Tarify a predpisy“ v záložke „Preprava nebezpečných tovarov“  - TU

Aktuálne informácie k prepravám nebezpečných tovarov ZSSK CARGO zverejňuje aj v prepravno-tarifnom ozname „Poučný list o preprave nebezpečného tovaru“.

Kontaktná osoba:

Ing. Ingrid KRAJCÁROVÁ
Manažér pre prepravy nebezpečných tovarov - senior
Bezpečnostný poradca ZSSK CARGO pre  RID/Príloha 2 k SMGS

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
Úsek prevádzky
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov

Puškinova 3
040 01  Košice
Slovensko

tel.:        +421 55 229 5521
mobil:   +421 911 746 009
email: krajcarova.ingrid@zscargo.sk
            rid@zscargo.sk

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B