Spoľahlivý partner pre logistiku automotive

Spoľahlivý partner pre logistiku automotive

Logistika hotovej produkcie pre automobilový priemysel je komplexným reťazcom, ktorý začína zídením automobilu z výrobnej linky a jeho naložením na dopravný prostriedok, pokračuje stovky až tisíce kilometrov do distribučných centier či prístavov, aby skončil u zákazníkov po celom svete. Túto neľahkú úlohu excelentne zvládajú len tie najlepšie firmy v odbore. V ZSSK CARGO tieto firmy našli spoľahlivého subkontraktora, ktorý zabezpečuje esenciálne prvé kilometre po železnici na dlhej ceste automobilov k ich novým majiteľom.

Z pohľadu európskeho a svetového logistického trhu v automotive je slovenské ZSSK CARGO len malým ohnivkom v reťazi a preto sa zameriava na to, v čom má dlhoročné skúsenosti: vysokú mieru spoľahlivosti a kvality pri doprave po Slovensku. Zároveň, všade tam, kde sú na to možnosti a pridaná hodnota pre zákazníka, ZSSK CARGO expanduje a zabezpečuje vozbu aj za hranicami krajiny. Aj tí najväčší hráči v priemysle vedia, že v ZSSK CARGO nájdu stabilného partnera.

Význam automotive pre slovenskú ekonomiku

Pre pochopenie významu automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku stačí jediné číslo: podiel automotive priemyslu na celkovej priemyselnej výrobe Slovenska je 47,7%. Čiže takmer polovica všetkej priemyselnej výroby krajiny. Slovensko pritom dlhodobo drží svoje unikátne postavenie vo svete – najviac vyrobených áut na obyvateľa každý rok. V roku 2021 to bolo 184 kusov, pričom v susednej Českej republike to bolo len niečo vyše stovky vozidiel. V januári 2022 bolo na Slovensku vyrobené 15-miliónte vozidlo, pričom každoročne opustí výrobné linky štyroch automobiliek viac než milión nových áut. Percentá predajov na domácom trhu sú zanedbateľné a tak väčšina smeruje na export – a ten by bez železnice znamenal nahradenie každého jedného vlaku až 30 kamiónmi putujúcimi naprieč Európou.

Spletitý logistický reťazec

ZSSK CARGO je len jedným článkom v komplikovanej reťazi automotive logistiky. Pre zjednodušenie sa dá povedať, že logistickí giganti si objednávajú služby u veľkých dopravných spoločností, ktoré si následne zakontrahujú služby u ZSSK CARGO tak, aby aj na slovenskom úseku mali vo svojom dodávateľskom reťazci stabilného dopravcu. Automobilový priemysel je u nás sústredený na západe krajiny. Preto vozebné ramená na slovenskom úseku nie sú dlhé, no sú zaujímavé svojimi objemami. Smerujú k pohraničným priechodovým staniciam Rusovce, Bratislava-Petržalka, Kúty, Lúky pod Makytou a Čadca a následne do prístavov v slovinskom Koperi, v nemeckom trojlístku Emden – Bremerhaven – Cuxhaven, v belgickom duu Zeebruge a Antverpy. Špeciálne plavidlá, označované ako RoRo (roll-on/roll-off), alebo PCC (Pure Car Carriers) križujú svetové moria a distribuujú vozidlá, vyrobené aj na Slovensku, na všetky kontinenty sveta.

Trakcia do zahraničia, aj vlečkové služby doma

Pri vybraných automotive prepravách do nemeckých prístavov, ale aj do destinácií vo francúzsko-nemeckom pohraničí, poskytuje ZSSK CARGO hnacie dráhové vozidlá aj na zahraničné úseky. Viacsystémové rušne Vectron prekonávajú hranice krajín bez nutnosti preprahov na pohraničných priechodových staniciach a pri zmenách napäťových systémov. Tak je dosiahnutá vyššia rýchlosť prepravy a jeden rušeň stojí na čele súpravy na väčšine prepravnej trasy – menia sa len rušňovodiči po ceste.

Pre jednu z automobiliek, resp. komisionára jej vlečky, zabezpečujeme aj kompletné vlečkové služby, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou reťazca. Zvyšné automobilky obsluhujeme od/po odovzdávkové body na ich vlečky, resp. po nakládkové koľaje. Pristavovanie prázdnych autovozňov na nakládku a odsun naložených musí pri všetkých bez rozdielu časovo ladiť s celkovou logistikou.

Pestrý rušňový park

Logistické firmy sa na ZSSK CARGO môžu spoľahnúť aj vďaka pestrému rušňovému parku.

Na čele vlakov automotive nájdete na Slovensku rôzne typy rušňov. Okrem už spomínaných Vectronov sú to najmä rušne radu 363 prezývané „Esá“, ktoré plynule zvládajú prechod medzi obomi napäťovými systémami slovenských tratí. Okrem nich sú to aj rušne radu 240 „laminátky“, ktoré doručujú vlaky plné áut od výrobcov na juhozápade Slovenska k hraniciam, ale aj dieselové lokomotívy. Dieselové rušne slúžia prevažne na prvých kilometroch, najmä pri nutnosti doručiť ucelené vlaky z neelektrifikovanej stanice k hlavnej trati, kde si súpravy preberá elektrická trakcia.

No aby sa milióny áut plynule expedovali, musia sa logistické firmy spoľahnúť, že ich partner dokáže poskytnúť riešenia aj v prípade, že prevoz cez zvyčajné hraničné prechody nie je možná. Tak sa stalo začiatkom roka 2022, kedy zvyčajne využívaný prechod Bratislava-Petržalka zostal takmer neprejazdný a vlaky bolo nutné viesť odklonmi cez Devínsku Novú Ves a Marchegg v dieselovej trakcii. Pri dieselových rušňoch sa najčastejšie na čele vlakov objavujú rušne radu 751 a 742, no aj modernizované rušne radu 756.

Automotive, to nie sú len hotové autá

Keď hovoríme o automotive logistike, ide o viac, než „len“ o prepravy nových hotových automobilov od výrobcov k distribútorom. Pre niektoré destinácie je z colného hľadiska výhodnejšie doručiť vozidlá v rozmontovanom stave, pripravené na finálnu montáž. V takomto stave sa prepravujú zvyčajne v krytých vozňoch.  

A v neposlednom rade ide aj o dovoz komponentov, ktoré si výrobcovia automobilov zabezpečujú nielen zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj zo zámoria, najmä z Ázie. Z pohľadu ZSSK CARGO sú najvýznamnejšie kontajnerové toky z prístavu Koper. Vtedy preberie kontajnerový vlak v pohraničnej stanici jeden z našich elektrických rušňov a vedie ho až do finálnej stanice pre danú automobilku.

Pozastavené prepravy na Ukrajinu

Ešte pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine prebehli na prelome októbra a novembra 2021 v réžii ZSSK CARGO vozby piatich ucelených vlakov na Ukrajinu, ktoré prepravili nové vozidlá zmontované v dvoch slovenských automobilkách

Rovnako sa ZSSK CARGO podieľala na vozbách rozmontovaných vozidiel   z českej automobilky do ukrajinského pohraničia, konkrétne stanice Solomonovo k finálnej montáži. Tieto vozby, žiaľ, v dôsledku prebiehajúceho konfliktu ustali, avšak ZSSK CARGO, je pripravená okamžite nasadiť svoje kapacity po obnovení dopytu. Konflikt  výrazne ovplyvňuje aj dodávky komponentov ako sú káblové zväzky, ktorých bola Ukrajina významným dodávateľom, čím v tomto roku dochádza popri stále trvajúcej polovodičovej kríze k ďalšiemu obmedzeniu výroby, a to aj napriek vysokému dopytu po nových autách po celom svete.

 

V prípade Vášho záujmu o prepravy v segmente automotive sú Vám kedykoľvek k dispozícií naši obchodní manažéri Mikuláš Sabó (+421 903 644 072) a Marcel Minich (+421 903 721 636).

 

Foto: Michael Goll, Adam Komara, Matej Pleško, Timotej Hrin

 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com