Tri rušne, štyridsať kilometrov a dvetisíc ton vápencového kameniva na Gemeri

Tri rušne, štyridsať kilometrov a dvetisíc ton vápencového kameniva na Gemeri

Belgická ťažobná spoločnosť Carmeuse je významným svetovým dodávateľom vápna, vápenca a vápencového kameniva. Tie sú nevyhnutnými prídavnými surovinami pri výrobe ocele, chemikálií, skla, papiera, či stavebnín. Tieto výrobky nachádzajú svoje uplatnenie v poľnohospodárstve, umožňujú stabilizáciu pôd pri výstavbe ciest, pri odsírení spalín v energetike, aj pri úprave pitnej vody aj odpadových vôd. Bez vápna a vápenca by mnohé iné kľúčové odvetvia nielen slovenského priemyslu zostali stáť.

S jeden a pol storočným fungovaním má Carmeuse svoje podniky aj na Slovensku a to v troch závodoch, pričom každý z nich je zameraný na iný segment výroby. Nachádzajú sa v oblasti Gemera a Košíc a vzájomnou spoluprácou umožňujú, aby všetci zákazníci v pestrom využití produkcie našli svoj dopyt uspokojený. A v tejto spolupráci už dlhoročne napomáha aj ZSSK CARGO. 

Vápenec pre turistov, aj priemysel

Vápencové podložie Slovenského krasu dalo vzniknúť nielen krásnym prírodným výjavom, ktoré do regiónu Gemera lákajú čoraz viac turistov. Vďaka tejto nerastnej surovine má Slovensko bohaté zásoby vápenca, tak potrebného pre chod celého priemyslu a ľudí. Hoci región patrí medzi špičku v nezamestnanosti, vďaka nerastným surovinám tu spoločnosť Carmeuse zamestnáva 250 ľudí. A časť z nich pracuje aj v Lome Včeláre, na protiľahlom kopci oproti známej Zádieľskej tiesňave.

Rušný život v lome

Po dôslednom plánovaní odstrelu sa pravidelne na chvíľu všetka činnosť v lome a okolí zastaví, zaznejú výstražné signály a dochádza k odpalu. Presne kontrolovaný zosuv nahromadí hrubé kusy vápenca, do ktorých sa zahryznú nakladače a ruch znova ožíva s príchodom veľkých výsypných vozidiel. Tie, plne naložené, absolvujú trasu nadol k spracovaniu nespočetnekrát denne. Kým rozdrvené kamenivo putuje k spracovaniu priamo aj do susediacej cementárne spoločnosti CRH v Turni nad Bodvou, časť sa akumuluje v zásobníkoch priamo pod lomom, kam je vyústená aj železničná vlečka.

Netradične krátka vzdialenosť pre vlak

Jeden z najkvalitnejších vápencov na Slovensku zo Včelár, so zásobami na niekoľko sto ďalších rokov, potrebuje spoločnosť Carmeuse vo svojej vápenke v Slavci pri Rožňave. Vápenec má totiž po rozdrvení niekoľko frakcií a slavecká vápenka potrebuje jeho pravidelný prísun z tohto lomu, ktorý patrí medzi top 5 v Európe. Čo stojí v jeho ceste? Jablonovské sedlo.

Vzdialenosť medzi lomom Včeláre a vápenkou v Slanci je len 40 kilometrov. Na takúto vzdialenosť je pravidlom dopravovať suroviny skôr kamiónmi. Avšak spoločnosť Carmeuse Slovakia sa k týmto prepravám postavila s environmentálnou zodpovednosťou. Aby sa dostali tisíce ton vápenného kameniva cez Jablonovské sedlo, popod hrad Krásna Hôrka, cez Rožňavu, až do Slavca, využíva ekologickú, železničnú dopravu. Zhodnocuje pritom výhodu železničných vlečiek na oboch stranách tejto trasy, čo dokazuje dôležitosť udržiavania a budovania nových železničných vlečiek, ak chce aj Slovensko preniesť na železnice 30% tovaru do roku 2030.

Šetrenie životného prostredia aj ciest vďaka železnici

Aj v Európskom roku železníc 2021 sa tak zostavujú ucelené vlaky s vápenným kamenivom, aby sa vydali na krátku, no ekologicky významnú cestu cez Gemer. Do čela sú už po dlhé desaťročia pravidelne nasadzované stroje radov 751 a 752 z rušňového depa Plešivec. Po vykládke sú samovýsypné vozne radu Faccs zaraďované v pravidelnom manipulačnom vlaku medzi Plešivcom a Košicami tak, aby v Turni nad Bodvou vytvorili nakoniec ucelenú súpravu 26 nákladných vozňov, pre priebežný nákladný vlak Pn 51154. Do čela tohto vlaku sa postavia dva rušne, kým tretí na postrku pomáha v stúpaní do Jablonovského tunela. Tento tunel, na rozdiel od cestného horského priechodu, pretína pohorie a po koľajniciach teda nie je nutné tak prudké stúpanie, ako po asfaltovej ceste. No tak, ako vlaky naložené benzínom a naftou smerujúce zo Stožku neďaleko Zvolena do Kapušian pri Prešove, aj táto 2 000 tonová súprava idúca opačným smerom musí prekonať stúpanie, ktorého vrchol je vnútri tunela. Toto stúpanie teda naplno preverí všetkých 3 300 kW v troch rušňoch zaradených vo vlaku. Následne je to už len klesanie do Rožňavy, aby sa po krátkych 40 kilometroch vozne vyložili v Slavci – jaskyňa vďaka ich rýchlemu samovýsypnému systému. Avšak každý jeden prechod takéhoto vlaku Jablonovským tunelom ušetrí vyše 80 nákladných vozidiel, ktoré by pomaly a namáhavo zdolávali stúpanie na Soroške. Tá sa, nielen v zime, stáva miestom častých dopravných nehôd a zdržaní na tejto vitálne dôležitej spojnici západu s východom na južnom ťahu Slovenska.

Pravidelné a spoľahlivé zásobovanie podnikov surovinami nevyhnutnými pre ich výrobu je špecialitou ZSSK CARGO. Vďaka aj takémuto krátkemu spojeniu miesta ťažby a spracovania, sa vo veľkej miere šetria cesty od kamiónov a doprava cez horský priesmyk na Gemeri je plynulejšia a ekologickejšia. O tom, ako môže ZSSK CARGO pomôcť pri vašom zásobovaní alebo expedícii hotových výrobkov sa neváhajte kedykoľvek porozprávať s našimi regionálnymi, alebo komoditnými obchodnými manažérmi.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com