ZSSK CARGO Business 1/2023

ZSSK CARGO Business 1/2023

Vážení obchodní partneri,

dávame Vám do pozornosti najnovšie správy o najdôležitejších obchodných a technologických novinkách našej spoločnosti, ktoré nájdete v aktuálnom vydaní nášho časopisu ZSSK CARGO Business 1/2023.


Okrem iného sa v novom čísle dočítate aj o týchto témach:

  • Tlak pri zmenách v komoditnej štruktúre sme zvládli
  • Dohody o cene s platnosťou na tri mesiace
  • Jednotlivky ako ohrozený systém prepravy tovaru
  • Stále viac výrobných podnikov sa snaží správať zodpovedne voči životnému prostrediu
  • Logistický reťazec piatej automobilky ráta so železnicou
  • Alternatívne dodávky dreva
  • Cesta kaolínu z Ukrajiny do Egypta
  • Segment opráv a údržby ŽKV sa osamostatňuje
  • Moderné sústruženie zvyšuje kvalitu a rýchlosť opráv
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com