InnoTrans Berlín 2022

InnoTrans Berlín 2022

Svoje zastúpenie v Berlíne mala i ZSSK CARGO. V priestore firemného stánku mohli záujemcovia získať informácie o spoločnosti a ponuke jej služieb. Tu prebiehali aj rokovania manažérov so súčasnými i potenciálnymi obchodnými partnermi. Pomerne veľký priestor bol venovaný stretnutiu manažmentu ZSSK CARGO so zástupcami ČD Cargo. Ústrednou témou rozhovorov bola vzájomná spolupráca a vplyvy energetickej krízy na železničné výkony a objemy prepráv.

- Pre ZSSK CARGO je potrebné zúčastňovať sa na podobných podujatiach v zahraničí a byť viditeľnou. InnoTrans je veľmi dôležitý a inšpiratívny veľtrh z pohľadu údržby, komponentov, vozňov, železničných vozidiel a nových technológií. Je tu vytvorený priestor na to, aby sme sa mohli stretnúť s našimi obchodnými partnermi a vymeniť si skúsenosti s partnerskými spoločnosťami, - komentoval účasť spoločnosti ako aktívneho vystavovateľa jej generálny riaditeľ Roman Gono.

Udržateľná mobilita

Aby sme sa vrátili k veľtrhu, na kompletne zaplnenom výstavisku sa prezentovalo 2834 vystavovateľov z 56 krajín. Top témou bola udržateľná mobilita a s ňou súvisiace alternatívne technológie: vlaky s pohonom na elektrické články a vodík. Firmy tu predstavili 250 produktov v svetovej premiére, na priľahlom koľajisku a vonkajšej ploche bolo vystavených 128 koľajových vozidiel. A doplňme ešte, že na veľtrh dorazilo vyše 137 tisíc návštevníkov zo 131 krajín.

Aj 13. ročník Innotransu potvrdil, že je svetovým fórom inšpirácií v železničnej brandži, dejiskom medzinárodných diskusií a uzatvárania zmlúv, ktoré ovplyvnia vývoj na nasledujúce roky. Za všetky aktuálne spomeňme memorandum o porozumení medzi nemeckou Deutsche Bahn a Ukrajinskými železnicami (UZ), ktoré UZ zabezpečí pomoc pri obnove vojnou zničenej krajiny, spoluprácu pri budovaní koridorov nákladnej dopravy a terminálov, či poradenstvo pri zavádzaní európskych štandardov v železničnej doprave a manažmente.

Ako sme spomenuli, ústredným motívom vystavovateľov bola udržateľná mobilita, čo výrobcovia pretavili aj do svojich exponátov a top produktov. Spoločnosť Siemens Mobility predviedla budúcu generáciu vodíkových vlakov Mireo Plus H a Mireo Plus B, ktorý je navyše vybavený modulárnym systémom batérií. Stadler uviedol po prvýkrát vodíkový vlak FLIRT H2 pre americký trh. Vodíkový vlak Coradia iLint si mali možnosť hostia veľtrhu vyskúšať priamo v prevádzke, keďže vlak premával dvakrát denne priamo v Berlíne. Spoločnosť Hitachi sa blysla svojim Blues-Train, ktorý má tri technológie pohonu: diesel, elektrický pohon, aj batériové články.

Medzi vystavovateľmi sa nestratili ani slovenskí producenti. Popradská Tatravagónka predviedla rovno šesť exponátov – nákladných vozňov a jeden podvozok z netradičných materiálov. Ako spoločnosť uviedla, snaží sa prinášať zákazníkom inovatívne riešenia rešpektujúc požiadavky kvality, funkčnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti produktu.

Dopyt na 300 Inno-vozňov a 1200 kontajnerov

Zákazníci v železničnej nákladnej preprave dnes požadujú predovšetkým spoľahlivé a pre danú prepravu čo najefektívnejšie vozne. - Mať takéto vozne je kľúčovou pridanou hodnotou, ktorá často rozhoduje v boji o získanie zákazky, - potvrdil na veľtrhu aj riaditeľ úseku obchodu ZSSK CARGO Jaroslav Daniška. Spoločnosť v tejto súvislosti oznámila dopyt na obstaranie 300 Inno-vozňov a 1200 kontajnerov. - Môžem potvrdiť, že v nasledujúcom období to bude jedno z našich najvýznamnejších inovačných rozhodnutí, - doplnil informácie o chystanej investícii J. Daniška.

Dopyt po vozňoch a kontajneroch súvisí hlavne s výstavbou nového vykladacieho zariadenia v Třineckých železiarňach, ktoré sú jedným z kľúčových koncových užívateľov služieb ZSSK CARGO. Je reakciou na požiadavky logistických a obchodných spoločností, ktoré so železiarňami spolupracujú, resp. im dodávajú vstupné suroviny, na obstaranie vozňov, ktoré budú kompatibilné s inovatívnou technológiou vykládky. Táto technológia umožňuje vyššie vyťaženie vlaku, a tým aj úsporu v doprave, čo prinesie v neposlednom rade aj dôležitý ekologický impulz.

Manažment ZSSK CARGO prejavil na veľtrhu záujem o nové typy vozňov, ktoré by firma mohla v budúcnosti využiť napríklad pri preprave sypkých substrátov, dreva a kontajnerov, ako aj rušne s hybridným pohonom, ktoré by našli uplatnenie napríklad pri realizácii prepráv na neelektrifikovaných tratiach a miestach odovzdávky na vlečkách pri takzvanej „poslednej míli“.

(lj)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com