Rail Business Days 2023

Rail Business Days 2023

Nový areál Trojhalí Karolina v Ostrave poskytol počas troch júnových dní priestor pre Medzinárodný železničný veľtrh Rail Business Days. Boli to tri inšpiratívne dní pre vystavovateľov, návštevníkov ale aj verejnosť. ZSSK CARGO sa aktívne odprezentovala vo svojom stánku predovšetkým prostredníctvom úseku služieb železničných koľajových vozidiel – Depo services.

Oslavou železníc nazval minister dopravy ČR Martin Kupka júnový Medzinárodný železničný veľtrh v Ostrave. Spolu s generálnym riaditeľom Správy železníc Jiřím Svobodom odštartovali v pondelok 5. júna veľtrh a konferenciu  Rail business days. RBD v areáli Trojhalí Karolina bol informačným zázemím na získanie noviniek v železničnom sektore ako aj priestorom na vlastnú prezentáciu, získavanie obchodných vzťahov, či rozvíjanie tých existujúcich. A presne to boli dôvody využitia tejto príležitosti aj pre ZSSK CARGO.

V pondelok sa v zaujímavých priestoroch medzi 110 vystavovateľov zaradila aj ZSSK CARGO. Svojím výstavným stánkom a prostredníctvom propagačných materiálov, ale najmä osobnou účasťou manažérov, spoločnosť odprezentovala tým najvhodnejším spôsobom svoju hlavnú činnosť a ďalšie ponúkané služby. Tohtoročná účasť na veľtrhu bola s cieľom osloviť potenciálnych zákazníkov a stretnúť sa s tým existujúcimi. Prípravy a účasť manažérov bola v réžii predovšetkým úseku služieb ŽKV - Depo Services.

- Najviac oceňujem, že sa na jednom mieste v danom čase podarí zorganizovať viaceré stretnutia a je tu priestor na spoločné aj individuálne rokovania, - skonštatoval Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva a riaditeľ úseku služieb ŽKV - Depo Services. A dodal, že okrem toho, že je tu možnosť vidieť mnohé novinky a nové produkty iných železničných firiem je tu priestor na oslovenie zákazníkov aj zo zahraničia. V Ostrave boli v najväčšom počte domáci - českí vystavovatelia, ale nestratili sa tu ani slovenské firmy ako aj železničné spoločnosti z ďalších krajín. Oslavou železníc tento veľtrh nazval český minister dopravy aj preto, že sa v Ostrave opäť podarilo spojiť český železničný svet so zahraničným v tuzemskom prostredí.

Obchodné stretnutia

Vyše osemtisíc návštevníkov potvrdilo, že aj v digitálnej ére majú veľtrhy svoj význam, keďže sú miestom, kde majú predajcovia, nákupcovia a produkty k sebe blízko. - Získanie nových zákazníkov na takomto mieste nie je samozrejmosťou, ale často je to po prvom stretnutí začiatok obchodného vzťahu. A kým sa v prvý deň návštevníci rozbiehali pomalšie, tak popoludnie a utorok sa už halou hemžilo veľké množstvo ľudí, - zhodnotil Miloš Sabo, riaditeľ sekcie podpory údržby a opráv ŽKV.

- Počas troch dní sme sa stretli aj s viacerými našimi doterajšími zákazníkmi, s ktorými sme rokovali o súčasnej, ale aj budúcej spolupráci,- povedal M. Sabo. A uviedol, že osobné stretnutia často nahradia dlho trvajúce telefonovanie či písomnú komunikáciu vysvetľovania. - A v konečnom dôsledku sú ďalšie vzťahy aj priateľskejšie, - dodal riaditeľ.

Novinky na koľajniciach aj pre Slovensko

Vo vonkajších priestoroch bolo 13 koľajových vozidiel. Po prvýkrát sa v Ostrave predstavila jednotka Regifox a trojvozový Regiopanter pre ČD. Novinkou bola aj dvojpodlažná jednotka KISS EMU pre ZSSK. Spoločnosť ju nazvala ako svetovú premiéru či Stadler KISS pre ZSSK na verejnosti. A generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň ju v Ostrave osobne predstavil.

- Elektrická jednotka 561 Stadler KISS je určená na vysoko frekventované trate Bratislava - Žilina, Bratislava - Nové Zámky a Bratislava - Kúty. Šesťvozňové poschodové jednotky so 611 miestami na sedenie sú dlhé 160 metrov a jazdia rýchlosťou 160 km/h. Sme presvedčení, že tieto jednotky budú kvalitné a spoľahlivé,- uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

V rámci vonkajšej výstavy tu bol aj vodíkový rušeň, Vectron Dual Mode ako univerzálne koľajové vozidlo pre nákladnú aj osobnú dopravu v čiastočne elektrifikovanej železničnej sieti alebo pri výlukách elektrického napájania. Rušeň s duálnym pohonom trolej/diesel spája výhody plnohodnotnej dieselovej a elektrickej lokomotívy. Nechýbal ani rušeň s ETCM systémom od Českých dráh

Rail business days konferencia

Konferencia mala na programe niekoľko tém, ale azda najviac skloňované boli vysokorýchlostné trate (VRT) v Česku. Pútavým spôsobom hovorili českí manažéri zo Správy železníc o prípravách projektov, ich realizácií ale aj zaujímavostiach pri informovaní o výstavbe.

- Vysokorýchlostné trate prestavujú príležitosť na hospodársky rast krajiny,- povedal na konferencii Jiří Merta, námestník riaditeľa pre techniku a oboznámil verejnosť s technickou koncepciou a základnými parametrami VRT.  Prevádzková rýchlosť napríklad na trati Praha - Brno - Ostrava by mala byť medzi 200 až 320 km/h pričom navrhovaná rýchlosť je 350 km/h. Cieľom je prekonať trasu medzi Prahou a Brnom za menej ako hodinu. V ČR je pripravovaných päť VRT a všetky prípravy sú v spolupráci so zahraničnými partnermi. Ide o nákladný a náročný projekt s plánovaným začiatkom realizácie v roku 2026.

(dsh)

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com