Trako 2021

Trako 2021

V dňoch 21. – 24.9.2021 sa na výstavisku AMBEREXPO v poľskom Gdaňsku uskutočnila druhá najvýznamnejšia akcia svojho druhu v Európe a prvá významná európska železničná výstava v „postcovidovom“ období. Na tejto výstave, zameranej predovšetkým na novinky a inovácie v železničnej doprave, sme prezentovali aj služby našej spoločnosti.

ZSSK CARGO sa predstavilo v spoločnom stánku so spolupracujúcimi, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami Budamar Group, Inter Cargo, BTS a NH Trans, s ktorými spoločne pôsobíme na poľskom trhu. Naša súčinnosť pri zabezpečovaní prepráv nerastných surovín, najmä koksovateľného uhlia z prístavov v Gdansku a Gdyni, umožňuje expanziu aktivít ZSSK CARGO aj za hranicami Slovenska. V našom stánku, ktorý dominoval pavilónu E, v priebehu tohto týždňa prebiehali významné intenzívne rozhovory: pri našich rokovacích stoloch sa počas výstavy vystriedalo množstvo  existujúcich i potenciálnych zákazníkov a spolupracovníkov. Zvýšený záujem o náš stánok potvrdil, že v tejto zostave spolupracujúcich firiem dokážeme poskytnúť aj na vysoko konkurenčnom poľskom trhu konkurencieschopné dopravné riešenia. Obchodný tím ZSSK CARGO z Košíc využil aj príležitosť navštíviť prístav v Gdyni, kde im predstavitelia HES Gdynia Bulk Terminal priblížili efektívne spôsoby prekládkových procesov: prekládku až 70 000 ton uhlia na vozne ZSSK CARGO, váženie vozňov vážia, prípravu ucelených súprav pred ich takmer tisíc kilometrovou cestou do Hanisky pri Košiciach.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com