Legislatíva

iconLegislatíva

Zákon o dráhach č. 513/2009
Zákon o doprave na dráhach č. 514/2009
Licencie na poskytovanie dopravných služieb - nákladná doprava
Licencie na poskytovanie dopravných služieb - osobná doprava
 

Štandardy kvality dodávanej elektriny, tepla a poskytovaných služieb

ROK 2024

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2023

ROK 2023

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2022

ROK 2022

Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb za rok 2021

ROK 2021

Štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb za rok 2020

 

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

ROK 2023 - 2024

Ceny tepla

ROK 2021

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2020

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2019

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2018

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny tepla

Elektroenergetika - dokumenty

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Technické podmienky prístupu a pripojenia do MDS a pravidlá prevádzkovania sústavy spoločnosti ZSSK CARGO

Práva a povinnosti odoberateľa elektriny

Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Podiel energetických zdrojov na dodanej elektrine v roku 2018 a ich vplyv na životné prostredie

Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Bezpečnostné osvedčenie dopravcu

Protispoločenská činnosť 

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com