Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Legislatíva

icon Legislatíva

 

Štandardy kvality dodávanej elektriny, tepla a poskytovaných služieb

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

ROK 2019

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2018

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny tepla

Elektroenergetika - dokumenty

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Technické podmienky prístupu a pripojenia do MDS a pravidlá prevádzkovania sústavy spoločnosti ZSSK CARGO

Práva a povinnosti odoberateľa elektriny

Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Podiel energetických zdrojov na dodanej elektrine v roku 2018 a ich vplyv na životné prostredie

Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Bezpečnostné osvedčenie dopravcu

Protikorupčný program 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B