Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Legislatíva

icon Legislatíva

 

Štandardy kvality dodávanej elektriny, tepla a poskytovaných služieb

Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

ROK 2021

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2020

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2019

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov

ROK 2018

Ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcia elektriny

Ceny tepla

Elektroenergetika - dokumenty

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Technické podmienky prístupu a pripojenia do MDS a pravidlá prevádzkovania sústavy spoločnosti ZSSK CARGO

Práva a povinnosti odoberateľa elektriny

Cena za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

Podiel energetických zdrojov na dodanej elektrine v roku 2018 a ich vplyv na životné prostredie

Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky

Bezpečnostné osvedčenie dopravcu

Protikorupčný program 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B