Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Prehliadky, kontroly, skúšky a merania ŽKV

 • previerka odbornej spôsobilosti dodávateľov
 • technické kontroly, prehliadky, preberanie a technicko-bezpečnostné skúšky ŽKV v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 351/2010 Z.z.
 • bezpečnostná prehliadka železničných vozňov
 • bezpečnostná prehliadka železničných vozňov po nebezpečnej manipulácii
 • váženie ŽKV s nastavením kolesových a osových tlakov
 • diagnostika elektronických systémov ŽKV
 • defektoskopické skúšky určených častí ŽKV
 • revízie určených technických zariadení (elektrických, zdvíhacích, tlakových, plynových) v rozsahu oprávnení 
 • kalibrácie meradiel tlaku (tlakomery) a meradiel dĺžky (posuvné meradlá, mikrometre, číselníkové odchýlkomery)
 • meranie a skúšanie listových pružníc a skrutkových pružín
 • testovanie tlakovej brzdy železničných vozňov pomocou skúšobného stavu
 • opravy brzdových zariadení DAKO
 • meranie elektronických zariadení používaných v ŽKV
 • vykonávanie chemických a fyzikálnych skúšok prevádzkových hmôt – motorová nafta, oleje, elektrolyt AKB
 • VN skúšky elektrickej výzbroje ŽKV
 • kontrola kvality materiálu
 • diagnostické merania a profylaktické kontroly
Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Informačná povinnosť k službe Infoservis "Opýtajte sa nás"

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Tomášikova 28B 821 01 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B