Opravovňa nákladných vozňov Čierna nad Tisou

Opravovňa nákladných vozňov Čierna nad Tisou

Pracovisko

Opravovňa nákladných vozňov Čierna nad Tisou

Adresa Priemyselná 333, 076 41 Biel
GPS 48°25'02.1"N
22°03'45.3"E
Obchodný kontakt Ing. Peter Jabrik
Telefón 0904 592 678
E-mail jabrik.peter@zscargo.sk
Pracovná doba 7:00 - 17:00
Nhod. pracoviska 46,00 €
Zameranie a činnosti pracoviska • bežné opravy nákladných vozňov bez odvesenia
• bežné opravy nákladných vozňov s odvesením
• revízne opravy N8 nákladných vozňov
• stredné opravy N2.X, N4 nákladných vozňov
• sústruženie vyviazaných dvojkolesí vozňov
• revízie dvojkolesí
• preverenie behuschopnosti nákladných vozňov v zmysle AVV
• bežné a periodické opravy 2 TS
• meranie rovinnosti rámov podvozkov Y25
• bežné opravy nákladných vozňov s odvesením pojazdnou dielňou
• bežné opravy nákladných vozňov širokého rozchodu s odvesením
• bežné opravy nákladných vozňov širokého rozchodu s odvesením pojazdnou dielňou
• stredná - medzidobá oprava OSX vozňov vojenských, služobných, dielenských
• bezpečnostné prehliadky vozňov
• technické kontroly nákladných vozňov
• činnosti defektoskopie
Sklad 48° 25' 00.0" N
22° 03' 42.2" E
© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com