Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Čierna nad Tisou

Prechod                      

Čierna nad Tisou / Čop

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 229 2570 Riaditeľ sekcie VSP
fax: +421 56 635 0391
tel.: +421 56 229 2303 Ing. Hajdóková - ved. odd. prepravy a doprav
mob.: +421 903 585 011
tel.: +421 56 229 2550 Mgr. M. Kunová - ved. pracoviska prepravy
mob.: +421 903 153 456
tel.: +421 56 229 2512 vz. Mgr. Andaházy - ved. prechodovej kancelárie
tel.: +421 56 229 2469 Šped. disponent
fax: +421 56 635 0507
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
Denne od 06:00 do 18:00 hod. a od 20:00 do 06:00 hod.
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
Každý kalendárny deň okrem soboty, nedele a sviatkov 
od 07:30 hod. do 15:30 hod. 
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                     Ministerium für Umweltschutz der Ukraine
                                     wul. Urizkogo 35
                                     UA-03035 Kiew
                                     Tel.:  +380 44 206 31 55
                                     Fax:  +380 44 206 31 15

Otvorený pre zásielky rádioaktívnych látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                   Staatskomitee für nukleare Regulierung der Ukraine
                                   wul. Arsenalna 9/11
                                   UA-01011 Kiew
                                   Tel.:  +380 44 254 34 51
                                   Fax:  +380 44 254 33 11

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B