Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Lúky pod Makytou

Prechod

Lúky pod Makytou / Horní Lideč

Pracovná doba na PPS: pracovisko PPS H.Lideč neobsadené, poverená stanica je prac. Púchov
obsadené nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS:

nákladná pokladnica Púchov: tel.: +421 42 229 7498,

RTK Púchov tel.: +421 42 229 7485

e-mail: PPS.horniLidec@zscargo.sk;Kalkulant.Puchov@zscargo.sk;RTK.Puchov@zscargo.sk 

Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia:

Poverená stanica Púchov.

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

 

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B