Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Medzilaborce

! Uzavretie pohranično priechodovej stanice Medzilaborce – Lupków od 14.01.2011 podľa ZAN-u 5-56-2011 !

! Zrušenie ZANu pre pohraničný priechod Medzilaborce – Lupków; oznam PKP !

! Cez túto PPS nie sú povolené prepravy NT tried: 5.2 (organické peroxidy), 6.2 (infekčné látky), 7 (rádioaktívne látky) a 9 (rôzne nebezpečné látky a predmety) !

Prechod                                         

Medzilaborce / Lupków

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Strážske
tel.: +421 911 912 011
e-mail: Vozdisp.Strazske@zscargo.sk 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia:

Len pre dohodnuté prepravy.


Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
Uzavretý  pre  zásielky  kombinovanej  dopravy:
          -návesové súpravy vrátane  vozňov Ro –La.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.
Uzavretý pre prepravné pomôcky.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody.
Uzavretý pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6 t/os.
Uzavretý pre zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkami (poľská skratka WNP) (bývalé republiky SNŠ).

 

Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp. výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.

Prihláste sa na odber noviniek ! Ozvite sa nám! Newsletter

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasím, ako dotknutá osoba, so spracúvaním osobných údajov v zmysle priloženého znenia súhlasu.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1,
Oddiel Sa, vložka č. 3496/B