Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Fiľakovo

Prechod

Fiľakovo / Somoskőújfalu

Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Lučenec
tel.: +421 47 229 2456
e-mail: NP.Lucenec@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť prehlásené 48 vopred na pracovisko: ZSSK CARGO, Ústredný dispečer, tel: 055 229 5493, e-mail: Ustrednydisp.Cargo@zscargo.sk
Uzavretý pre zásielky živých zvierat
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m
Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Zaškrtnutím tohto políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel vybavovania svojho dopytu adresovaného prevádzkovateľovi Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na www.zscargo.sk/oou v dokumente „Politika ochrany osobných údajov“.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B