Prepravy dreva medzi severom a juhom Slovenska s obojstranným vyťažením

Prepravy dreva medzi severom a juhom Slovenska s obojstranným vyťažením

Pre železnicu je citeľná silná konkurencia kamiónovej dopravy aj v oblasti prepráv ťažkej drevnej guľatiny. O to viac je úspechom, keď sa na železnicu podarí dostať novú prepravu tejto komodity. A tá najnovšia dokonca šikovne využíva vyťaženie vozňov, ktoré by inak išli po železnici prázdne.

Až 41% územia Slovenska pokrývajú lesy. Aj preto je drevospracujúci priemysel jedným z dôležitých trvalo udržateľných odvetví: nie sme závislí na dovoze suroviny zo zahraničia a zároveň sa naše lesy prirodzene obnovujú a dorastajú. V minulosti sa podniky na spracovanie dreva stavali predovšetkým priamo v blízkosti jeho ťažby. Tieto miesta sa však v súčasnosti neustále menia podľa aktuálneho plánu výrubu – tomu sa musí prispôsobovať aj doprava. Okrem toho sa vo vysoko konkurenčnom globalizovanom prostredí presadia len veľmi efektívne spoločnosti, ktoré spracovávajú veľké objemy dreva. Medzi ne sa radia ružomberské celulózky a papierne Mondi SCP, spracúvajúce predovšetkým listnaté vlákninové drevo; v oblasti piliarskeho a stavebného dreva je to Rettenmeier Tatratimber v Liptovskom Hrádku a píla PRP Tomášovce. Tímu ZSSK CARGO sa podarilo šikovne nastaviť obeh vozňov na prepravu dreva medzi nimi tak, aby eliminovali prevoz prázdnych vozňov medzi juhom a severom Slovenska a tak maximalizovali ich využitie pre našich zákazníkov.

Malé skupiny vozňov, ktoré robia veľké veci

Stanica v Liskovej neďaleko Ružomberka má význam nielen ako odovzdávková stanica pre zásielky dreva, chemikálií, či hydroxidu sodného a vyrobenej celulózy v Mondi SCP. Z tejto stanice pravidelne vyrážajú aj manipulačné vlaky obsluhujúce trať na Oravu a horný Liptov. O obsluhu staníc a zákazníkov ZSSK CARGO po tejto trase sa starajú rušne radu 742 a 751. Na horný Liptov, do Liptovského Hrádku, vyráža vždy v pondelok, stredu a piatok ráno pravidelný manipulačný vlak. Jeho záťaž tvoria cisterny smerujúce z Leopoldova do likérky v Liptovskom Mikuláši, či kryté vozne na prepravu stavebného dreva, ktoré pravidelne smerujú z Liptovského Hrádku až do ďalekého Grécka. No hlavnou záťažou je drevo. To sa zbiera v rôznych staniciach Slovenska v jednotlivých vozňových zásielkach (JVZ) a vykladá priamo na vlečke podniku Rettenmeier Tatratimber.

Prázdne vozne z neďalekých prepráv

Na manipulačnom vlaku do Liptovského Hrádku sú však od marca často zavesené aj prázdne klanicové vozne na prepravu dreva. Po tom, čo do Ružomberka dorazili víkendové logistické vlaky s listnatým drevom zo Zemplína, Tekova, aj okolia Bratislavy a Leopoldova, sú prázdne vyložené vozne pristavené do stanice v Liskovej. Kým sa v staniciach opäť nahromadí dostatočné množstvo dreva pre ďalší logistický vlak, tieto vozne sa využijú na iné účely. Po ceste do Liptovského Hrádku je v stanici Liptovský Mikuláš v pondelok odvesených na všeobecnej vykládkovej a nakládkovej koľaji päť vozňov, ktoré v utorok nasleduje ďalšia pätica. Tými sú často aj vozne, ktoré v ten istý deň priviezli drevo do píly v Liptovskom Hrádku a poobede toho istého dňa sú už pristavované na nakládku v Liptovskom Mikuláši.

Z Liptova cez Žilinu až k Lučencu

Stredajší manipulačný vlak má pri svojom poobednom návrate z horného Liptova na starosti vyzdvihnutie desiatich, alebo aj viacerých ložených vozňov a ich dopravu do Liskovej. Ich odberateľom je píla PRP Tomášovce pri Lučenci. Po zaradení týchto vozňov do pravidelného zmiešaného priebežného nákladného vlaku do Žiliny - Tepličky, sú v tejto zoraďovacej stanici presmerované na zmiešaný vlak v smere do Zvolena. Odtiaľ pokračujú ďalej do Tomášoviec na vykládku. Ak je však v Liskovej dostatok záťaže nasmerovanej na Zvolen, tak je vytvorený priamy vlak, ktorý smeruje do Zvolena cez Vrútky, mimo zriaďovaciu stanicu Žilina. Tieto prepravy by mali v pravidelnom týždňovom intervale pokračovať až do konca roka.

Ekologicky po železnici aj na kratšie vzdialenosti

Tomu, že železnica dokáže konkurovať kamiónovej doprave aj pri veľmi krátkych vzdialenostiach, sme sa už viac ráz venovali. V marci sa podarilo „tromfnúť“ kamiónovú dopravu a poskytnúť ekologickejší spôsob prepravy dreva bez ničenia ciest aj na relácii Hronská Dúbrava – Tomášovce, kde ZSSK CARGO v skupine 5 vozňov prepravilo drevnú hmotu v celkovom objeme 1 200 m3. Aj v tomto prípade stoja za úspechom manipulačné vlaky ZSSK CARGO. Vo Zvolene zapriahli rušne radu 736 k prázdnym vozňom na nakládku šrotu aj prázdne vozne na prepravu dreva v Hronskej Dúbrave, aby sa po preradení na vlak do Tomášoviec dostala guľatina až k tomuto významnému a rastúcemu domácemu spracovateľovi drevnej hmoty.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com