Z trosky – cement, z cementu – diaľnice či elektrárne

Z trosky – cement, z cementu – diaľnice či elektrárne

Slovensko, krajina bohatá na zásoby vápenca, sa môže hrdiť viacerými veľkými cementárňami, do ktorých sa suroviny a z ktorých sa hotové výrobky vozia ekologicky – po železnici.

Poloha cementární na Slovensku je daná predovšetkým rozmiestnením nerastných zdrojov, lokáciou ťažby vápenca. To umožňuje, aby hlavná surovina bola dostupná hneď v mieste výroby. No aj na vzdialenosti len 40 kilometrov dokáže ZSSK CARGO pomôcť s ekologickou prepravou vápenného kameniva, ako je tomu na Gemeri.

Cenná druhotná surovina pre cementárne

Okrem vápenca je však jednou zo základných surovín pri výrobe cementu aj troska. Tá vzniká ako odpad pri výrobe železa a to práve vďaka vápencu, ktorý sa do tavenia primiešava. Kým horúce železo je u hutníkov „chcené“, troska je pre nich v podstate odpadom. Cementárne v Rohožníku na Záhorí, aj v Hornom Srní a Ladcoch na Považí však využívajú trosku z košických oceliarní ako cennú prísadu pri výrobe svojho finálneho produktu.

Vozby trosky v réžii ZSSK CARGO

Cementáreň v Rohožníku sa zásobuje troskou približne 4-krát týždenne. Jeden vlak odvezie 1500 t trosky. Do čela týchto vlakov sa stavajú rušne radu 131 (dvojičky) a následne 240 (laminátky), či 363 (esá),  alebo moderné a výkonné Vectrony radu 383, ktoré vďaka svojej sile a schopnosti jazdiť pod rôznymi napäťovými systémami zvládnu celú trasu bez preprahu. Vlak sa po príchode do stanice Zohor rozdelí na dve časti. Tu sa totiž končí hlavná elektrifikovaná trať a začína sa regionálna jednokoľajná trať na Záhorí. Za pomoci modernizovaných rušňov radu 742.6 tu privezie ZSSK CARGO vlak až do cieľovej stanice Rohožník.

Do cementárne v Hornom Srní tiež jazdia modernizované EffiShuntery na „posledných kilometroch“ neelektrifikovanej trate. V Ladcoch sú vlaky vedené elektrickým rušňom až do cieľovej stanice. Cementárne na Považí začali v poslednom období voziť trosku nielen z Košíc: po zazmluvnení odberu trosky z Ukrajiny sa surovina v Čiernej nad Tisou prekladá zo širokorozchodných vozňov do vozňov ZSSK CARGO typu Falls na normálnom rozchode.

Cement na stavbu jadrovej elektrárne

Cement vyrobený v Rohožníku sa vo veľkej miere využíva na stavebnú činnosť v Maďarsku. A aj pri týchto prepravách cementu je aktívne ZSSK CARGO. V poslednom období sa začal cement z Rohožníka využívať na stavbu jadrovej elektrárne v meste Paks. Z Rohožníka aktuálne vozí ZSSK CARGO až 7 vlakov týždenne. Od apríla 2024 by mala preprava stúpnuť na 9 vlakov týždenne. V tomto prípade je proces opačný. Kým do Zohora privezú kratší ucelený vlak rušne radu 742.6, po spojení dvoch častí sa do čela dlhšieho uceleného vlaku postavia rušne radu 240, 363, alebo 383. Pre veľký dopyt začal na maďarský trh prúdiť cement aj z Horného Srnia a z Ladiec, k čomu sa v prevažnej miere využívajú esá, rušne radu 363, ktoré sú schopné prejsť celý úsek na oboch napäťových systémoch bez preprahu.

Vlaky vozia cement aj na stavbu rýchlostnej cesty R2

Cement z Horného Srnia má o jedno stavebné uplatnenie viac – a to na domácej pôde. Stavebné firmy ho využívajú na stavbu rýchlostnej cesty R2 okolo Kriváňa. Cement prepravuje ZSSK CARGO uceleným vlakom zo stanice Horné Srnie cez Leopoldov do stanice Zvolen nákladná stanica v elektrickej trakcii. Odtiaľ sa postupne dováža miestnymi manipulačnými  vlakmi v skupinách vozňov do stanice Kriváň či Stožok, kde sa cement prekladá do nákladných áut, ktoré ho len na posledných kilometroch privezú po ceste.

Hoci je výroba železa aj cementu jedným z najväčších producentov emisií CO2, je takmer nemožné znížiť tieto dopady bez obrovských investícií. Podniky v týchto odvetviach však robia všetko, čo je v ich možnostiach, aby boli aktívny všade tam, kde majú možnosť zredukovať svoju ekologickú stopu. A takouto možnosťou jednoznačne je aj využívanie železnice na prepravy surovín a hotových výrobkov, lebo v porovnaní s cestnou dopravou vychádza železnica stále ako deväťnásobne ekologickejšie riešenie.

 

Ilustračné fotografie: Matej Pleško, Štefan Kováčik

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com