K situácii na Ukrajine

K situácii na Ukrajine

Tok tovaru po koľajniciach cez slovensko-ukrajinskú hranicu zatiaľ pokračuje bez prerušenia. V predchádzajúcom období sme nezaznamenali žiadne obštrukcie pri prepravách cez naše prekladiská, ani k nám nepostúpila informácia o zastavení cezhraničnej dopravy.  ZSSK CARGO zabezpečuje dopravu tovaru, ktorý smeruje od našich ukrajinských susedov, len na území Slovenska. Vlaky, respektíve vozne s tovarom, preberáme až na našom území, kam ich dovezú ukrajinské železnice (Ukrzaliznica). Situáciu priebežne monitorujeme a podľa aktuálnych okolností budeme prijímať adekvátne kroky.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com