Rok 2021 - Európsky rok železníc

Rok 2021 - Európsky rok železníc

1. januára 2021 sa začal Európsky rok železníc. Cieľ tejto iniciatívy Európskej komisie je jednoduchý a jasný - prilákať viac ľudí a tovaru na železnicu. Na celom kontinente tak bude v priebehu roka 2021 v centre pozornosti železnica, bude sa konať mnoho podujatí a kampaní zameraných na zvýšenie podielu ľudí a tovaru prepravovaných železničnou dopravou.

Je potrebné železničnú dopravu propagovať ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy, ktorý neprodukuje uhlíkové emisie. Zámerom plánu je zdôrazniť prínos železnice pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zamerať sa na zostávajúce prekážky, ktoré bránia vzniku jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

V ZSSK CARGO máme rovnaké poslanie. Ako jediný celosieťový železničný dopravca je našim cieľom bojovať nielen o ucelené vlaky, ale o každý vagón, ktorý odľahčí cesty o dva až tri kamióny. No okrem plynulej cestnej premávky tu ide o viac. Čoraz silnejšie hlasy o ochrane klímy nás nútia zamýšľať sa nad riešeniami, ktoré budú reflektovať to, že každý náš čin má dopad na životné prostredie. Aby tieto dopady boli čo najnižšie, chceme inšpirovať viac spoločností, aby svoj tovar presunuli na železnicu, či začali po železnici prepravovať viac tovarov. Tešíme sa z každého vagónu, ktorý k našim prepravám vďaka Vám pribudne.

Železnica je tá správna voľba! Voľba, ktorá nám umožňuje cítiť sa slobodne v rámci pohybu, umožňuje rýchlu, spoľahlivú a bezpečnú nákladnú prepravu a zároveň je najekologickejšou možnosťou dopravy, ktorá má až 8x menšie zaťaženie ovzdušia a produkuje 9x menej emisií CO2 než cestná doprava. Sloboda neznamená nič bez možnosti pohybu a zároveň budúcnosť neznamená nič bez železnice! Pozrite si k tejto téme krátke video "The future is rail" https://www.youtube.com/watch?v=moFd640_VdI.

Viac informácií nájdete tu: https://europa.eu/year-of-rail/index_sk

Alebo navštívte oficiálnu stránku Spoločenstva európskych železničných spoločností a manažérov infraštruktúry (CER), ktorá bola spustená 31. 3. 2021 v nadväznosti na zahájenie Európskeho roku železníc 2021. Kampaň „Budúcnosť je železnica“ ukazuje železničnú dopravu ako inteligentnejšiu, čistejšiu a prepojenejšiu možnosť prepravy v EÚ: https://futureisrail.cer.be/

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com