Koridor solidarity Taliansko – Slovensko – Ukrajina

Koridor solidarity Taliansko – Slovensko – Ukrajina

Za účasti ministrov, vedúcich zastupiteľstiev jednotlivých štátov, expertov WFP, zástupcov regiónov ako i slovenských a talianskych spoločností sa koncom septembra 2023 uskutočnili v Ríme jednania na stretnutí s názvom Koridor solidarity: Trojuholník spolupráce Taliansko – Slovensko – Ukrajina.

Hlavným cieľom stretnutia bolo iniciovať expertnú diskusiu o modalitách tzv. koridorov solidarity z Ukrajiny do talianskych prístavov a odtiaľ ďalej do tretích krajín, poprípade aj na trh Európskej únie. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy Slovenskej republiky vo svetle nedávneho nepredĺženia zákazu EÚ na dovoz štyroch vybraných poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny a následného prijatia jednostranného ochranného opatrenia zo strany Slovenska.

Na stretnutí sa zúčastnili Minister dopravy SR, Pavol Lančarič, taliansky Minister pre podniky a Made in Italy, Adolfo Urso, vedúci zastupiteľského úrady Ukrajiny v Ríme Yaroslav Melnyk, šéf EUDEL v Taliansku Antonio Parenti, zástupcovia regiónu Friuli Venezia Giulia, experti World Food Program, ako aj zástupcovia významných slovenských a talianskych spoločností v oblasti infraštruktúry, transportu a dopravcov (ZSSK Cargo Slovakia, DB Cargo Transa, Ferrovie dello Stato Italiane, Mercitalia Rail, FIAP, Sistema Portuale-mare Adriatico Orientale). Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Honorárny konzul SR v Terste, Luca Davide Farina.

Ako odznelo v diskusii, bude potrebné definovať komplexné technické, infraštruktúrne a v neposlednom rade finančné aspekty v jednotlivých úsekoch trasy od Ukrajiny po prístav v talianskom Terste a do riešenia bude potrebné zapojiť aj Európsku komisiu. Minister Urso ako aj vedúci zastupiteľského úradu Ukrajiny vyjadrili pripravenosť na spoluprácu v tomto sektore. Všetci účastníci sa zhodli na potrebe ďalších stretnutí a jednaní, ideálne priamo v Terste, na prefektúre, za účasti najvyššieho vedenia tunajšieho prístavu.

Diskusia nadviazala aj na slovenský návrh exportného mechanizmu ukrajinských produktov, ktorý prezentoval slovenský minister dopravy na zasadnutiach Platformy pre ukrajinské exporty, žiaľ, bez adekvátnej reakcie zo strany Európskej komisie.

Zástupcovia ZSSK CARGO prezentovali kapacitné možnosti prekládky obilia v jednotlivých termináloch na slovenskom území, najmä však v Čiernej nad Tisou. Taktiež boli odprezentované kapacitné možnosti infraštruktúry, súčasné prepravy a koridory prepravy obilnín do Európy.

 

Logo: © Európska komisia

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com