Mangánový expres

Mangánový expres

Mangánový expres. Aj tak by sa dala nazvať preprava, ktorá sa uskutočnila koncom januára 2021, so začiatkom na Orave a koncom na Morave.

Mangán, pochádzajúci z baní v Rumunsku a Južnej Afrike, spracováva podnik OFZ sídliaci v Širokej, neďaleko Oravského hradu. Výrobca ferozliatin na Orave zušľachťuje rudy tak, aby mohli fungovať ako prísady pri výrobe ocele, bez ktorých by jej výroba nebola možná. Až 90% mangánu vo svete sa použije v oceliarskom priemysle – dezoxiduje sa ním oceľ.

Približne raz mesačne sa vydá z Oravy ucelený vlak mangánovej rudy do Třineckých železiarní a ZSSK CARGO je spoľahlivým partnerom tejto prepravy. Využíva svoje celosieťové služby. Tridsaťvozňová súprava je najprv prepravená na dvakrát po lokálnej neelektrifikovanej oravskej trati rušňom radu 742, ktorý ju v stanici Kraľovany skompletizuje do uceleného vlaku.

Do jeho čela sa následne až do Třinca postaví jedna zo spoľahlivých dvojičiek, rušňov radu 131, aby po prekonaní žilinského uzlu, aj Jablunkovského horského priesmyku doviezla túto oceľ zušľachťujúcu prísadu až do oceliarní.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com