Manipulačné vlaky na „širokej“

Manipulačné vlaky na „širokej“

Po širokorozchodnej trati (ŠRT) na východe Slovenska sa denne prepravia tisíce ton železnej rudy z bohatých nálezísk Ukrajiny. V Haniske pri Košiciach trať končí: tu sa ruda spracováva na železo a oceľ. Menej známe sú prepravy iných komodít, ktoré na tejto trati zabezpečuje jediný dopravca – ZSSK CARGO.

Širokorozchodná trať, ktorá vedie od ukrajinských hraníc až do Hanisky pri Košiciach, bola vybudovaná, aby sa nemusel náklad železnej rudy prekladať zo širokého rozchodu na európsky pred jej vykládkou v košických železiarňach. Jednokoľajná trať sa po ôsmych kilometroch na ukrajinskom území vinie 90 km od hraničného prechodu Užhorod / Maťovce pozdĺž trate normálneho rozchodu z Veľkých Kapušian popri Vojanoch a Trebišove. Neskôr smeruje súbežne s „normálnorozchodnou“ traťou, vedúcou z hraničného prechodu Čierna nad Tisou, aby prekonala stúpanie a klesanie cez Slanské vrchy a skončila v Haniske pri Košiciach, v priamom susedstve tunajších železiarní. ŠRT tu má päť dopravných a dve manipulačné koľaje.

Prím hrajú 4 500 tonové vlaky

Trať bola dokončená rok po zahájení výstavby, v roku 1966; v roku 1978 bola elektrifikovaná. A hoci tu vlaky premávajú maximálnou rýchlosťou len 50 – 60 km/h, môžu mať celkovú váhu až 4 500 ton. Kedysi boli z výhybne v Trebišove nasadzované postrkové rušne po výhybňu Slančík, ktorá leží na vrchole 17 ‰ stúpania cez Slanské sedlo. Dnes sú vlaky s ukrajinskými vozňami radené tak, že dve dvojičky rušňov radu 125.8 ZSSK CARGO sú v čele vlaku a jedna postrková dvojička na jeho konci po celej dĺžke trasy.

Nielen železná ruda, ale aj obilniny a pohonné hmoty

Slovenská východná hranica je pomyselným prístavom krajiny, kde sa množstvo tovarov prekladá a pokračuje na západ, ale i na východ. Vo východoslovenských prekladiskách a na privátnych vlečkách sa tento rok intenzívne prekladajú aj pohonné hmoty. Ukrajina totiž väčšinu z nich dovážala z Ruska a Bieloruska, no po odstrihnutí sa od týchto dodávateľov je na výrobcoch v strednej a východnej Európe, aby zabezpečili dostatok palív pre túto ťažko skúšanú krajinu.

Samotná ŠRT však neslúži len na prepravy železnej rudy. Najnovšie boli po nej vedené aj vlaky ložené kukuricou a obilninami, s ktorých vývozom sa pasuje celé logistické odvetvie pre zamrznutie vývozu z ukrajinských čiernomorských prístavov. K tomuto sa využil aj terminál kontajnerovej dopravy v Dobrej pri Čiernej nad Tisou, kde tiež „ústia“ širokorozchodná aj bežná trať. Môžu tam byť pristavené ukrajinské vozne ložené obilninami a prekladané priamo do vozňov normálneho rozchodu. Na samotnej ŠRT sa však objavujú aj iné, než ucelené vlaky. ZSSK CARGO tu prevádzkuje aj menej známe manipulačné vlaky.

Nákladné terminály na ŠRT

Pozdĺž širokorozchodnej trate leží tiež niekoľko terminálov, v ktorých sa prekladajú tovary rôzneho charakteru.

Prvým z nich je prekládkový terminál spoločnosti PREMAKO, ležiaci tesne pri ukrajinskej hranici vo Veľkých Kapušanoch. Vďaka portálovým a mostovým žeriavom, vysokozdvižným vozíkom a kolesovému hydraulickému nakladaču sa tu ročne môže preložiť až 1 350 000 ton tovarov. Z komodít sa jedná, ako zvyčajne, o sypké substráty, ale aj hutnícke výrobky, drevo a drevnú štiepku, papier, paletový tovar a tovar ložený v big-bagoch. Možná je aj prekládka kontajnerov do brutto hmotnosti 18 ton. Pri zintenzívnení vozieb železnej rudy pre predzásobenie sa hutníckych podnikov sa tu tento rok halduje aj železná ruda a terminál tak slúži ako medzisklad.

O niečo západnejšie je zo ŠRT vyústená vlečka do elektrárne vo Vojanoch. Kedysi bola intenzívne zásobovaná uhlím po širokom rozchode, no dnes je tento objem omnoho menší. Avšak stále sú tu pristavované vozne ložené briketami a peletami a veľký potenciál má možné energetické zhodnocovanie odpadov v miestnej elektrárni, pri ktorého logistike by samozrejme železnica nemala chýbať.

V Trebišove je na ŠRT zaústená vlečka Tatravagónky, no menej známe sú manipulačné koľaje vedúce do terminálu Preterm, východne od stanice. Tento terminál v súčasnosti prekladá najmä dve komodity: do otvorených vozňov ukrajinských železníc sa tu nakladá listnaté drevo, z ktorého sa v ukrajinských podnikoch vyrába nábytok. Zároveň sa tu intenzívne prečerpávajú plyny potrebné k vykurovaniu. Smer týchto komodít sa otočil a neprúdia už z východu a severu, ale zo západu. Ukrajinské domácnosti potrebujú tieto hmoty na vykurovanie a varenie a podniky pre svoje energetické potreby. Prečerpáva sa tu nielen z vozňov bežného rozchodu, ale súbežne aj z autocisterien a od vypuknutia konfliktu na Ukrajine tu panuje čulý ruch. Na vlečku sa vojde až 26 vozňov. Okrem spomínaných komodít sa tu prekladajú aj výrobky chemického, či potravinárskeho priemyslu.

Najznámejším nákladným terminálom ležiacim na ŠRT je Interport, v koncovej stanici v Haniske pri Košiciach. Sem smerovali aj ucelené vlaky s kukuricou na prekládku. Podobne ako vo Veľkých Kapušanoch sem smerujú najmä sypké hmoty, ložené aj v big-bagoch, výrobky železiarní, ale aj ostatné komodity. Umiestnený je tu aj kontajnerový terminál na prekládku medzi obomi rozchodmi pomocou portálového žeriavu, aj kolesového prekladača.

Manipulačné vlaky v réžii ZSSK CARGO

Silnejúce väzby na Ukrajinu znamenajú aj rastúci dopyt po prepravách. Z jednosmerného a jednostranného toku železnej rudy došlo k nárastu obratu rôznych typov komodít. A to nielen v ucelených vlakoch, ktoré prepravujú obilniny z Ukrajiny a pohonné hmoty na Ukrajinu. Jedná sa aj o skupiny vozňov. O obsluhu spomínaných nákladných terminálov a prísun aj odvoz nákladných vozňov sa stará ZSSK CARGO. Starnúce dieselové širokorozchodné rušne radu 770.8  a 771.8 sa pravidelne objavujú na vlakoch obsluhujúcich všetky štyri nákladné prekladiskové terminály. A hoci slúžia už viac než pol storočie, stále zvládnu aj väčšiu záťaž a vyťaženie, než je tomu dnes. Pomáhajú zintenzívňovať tovarové toky a uľahčujú hladší prechod cez hranicu tam, kde kamióny musia čakať hodiny až dni. Rušne slúžia nielen pri posune na prekladiskách, ale aj v traťovej službe medzi Haniskou pri Košiciach a Veľkými Kapušanmi. Manipulačné vlaky, vklinené medzi vozbu železnej rudy, obsluhujú všetky štyri miesta nakládky a vykládky na širokorozchodnej trati.

Vaše dopyty k možnostiam vozby po ŠRT a prekládky tovarov, smerujte na našu obchodnú manažérku pre región Košice, Renátu Ihnatovú, na tel. +421 903 721 626, alebo emailom na ihnatova.renata@zscargo.sk.

 

Foto: Nikolaj Šeršeň, Viktor Šesták

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com