Nezvyčajný tovar – nezvyčajným smerom: Vývoz recyklovaného papiera železnicou na Ukrajinu

Nezvyčajný tovar – nezvyčajným smerom: Vývoz recyklovaného papiera železnicou na Ukrajinu

Vojna u našich východných susedov narušila mnoho zvyčajných tovarových tokov. Zároveň však vznikli nové obchodné príležitosti, ktoré obchodné tímy ZSSK CARGO úspešne uviedli do praxe. Jednou z nich je aj železničná vozba recyklovaného papiera na Ukrajinu.

Informácie o nákladnej preprave medzi Ukrajinou a zvyškom Európy zaplnili médiá v prvom polroku 2022 viac, než kedykoľvek predtým. Dôvodom je problematický vývoz ukrajinského obilia, na ktorom sú doslova životne závislé niektoré krajiny Blízkeho východu a Afriky. ZSSK CARGO sa aktívne zapojilo aj do týchto vozieb. Mimo záujmu médií však v našej réžii prebiehajú medzi Ukrajinou a Slovenskom aj iné, nemenej zaujímavé prepravy.

Papier zo Sečoviec do Užhorodu

Jednou z nich je preprava, ktorá po začatí vojny na Ukrajine spočiatku ustala. No ako sa s pokračujúcim konfliktom ukrajinská ekonomika postupne opäť rozbehla, tak vzrástol i dopyt po rôznych komoditách. Medzi inými aj dopyt po recyklovanom papieri. A tak ZSSK CARGO obnovilo a dokonca výrazne navýšilo reláciu Sečovce – Užhorod.

Krátka vzdialenosť, výrazný pomocník

Hoci sa táto vzdialenosť môže zdať krátka, je významným pomocníkom: kamióny na preťažených hraničných prechodoch čakajú častokrát aj viac než 24 hodín. Železnicou sa tovar na Ukrajinu dostane rýchlejšie. A tak sa kamiónové prepravy zberového a separovaného papiera zo Slovenska, Poľska i Maďarska sústredia na jednom mieste, odkiaľ už smerujú za našu východnú hranicu.

Zvoz kamiónmi, vývoz železnicou

Miesto nakládky je železničná vlečka, ktorá vedie do spoločnosti Malex3 v Sečovciach. Vlečka, zaústená z trate vedúcej do Vranova nad Topľou pri obci Albínov, bola v minulosti využívaná na dovoz a skladovanie soli z Ukrajiny, ktorá sem smerovala vo vagónoch cez hraničný prechod Maťovce. Dnes sa druh tovaru zmenil a recyklovaný papier sa tu naopak nakladá. Papier tvoria rôzne obaly, škatule, noviny, obaly, krepový papier, letáky a podobný odpad, ktorý sa zlisovaný do balíkov nakladá do vozňov ZSSK CARGO.

Využitie pre modré vozne

Pre tieto prepravy našli svoje využitie kryté dvojnápravové vozne typu Hbis s posuvnými dverami, ktorých nakládka je veľmi jednoduchá a rýchla. Dopyt sa však neustále zvvyšoval, dnes už tieto modré vozne nestačia a tak sa k nim pridávajú aj štvornápravové vozne typu Rils, ktoré majú taktiež posuvné, no plachtové bočnice. Na každý vozeň sa naloží 23 až 25 ton separovaného papiera.

Ako prebieha vozba z Trebišova

Rušňová čata vyráža v ranných hodinách zo stanice Trebišov, aby na 15 kilometrov vzdialenej vlečke zostavila prázdne vozne na nakládku. Do čela manipulačných vlakov sa stavajú rušne typu 751 a 742, ktoré však budú v blízkej budúcnosti na slovenských tratiach nahradzované modernizovanými rušňami EffiShunter 1000M od spoločnosti CZ LOKO. Po príchode k vlečke odpája vlaková čata rušeň, aby ten obišiel ložené vozne na vlečke a sunutím ich dopravil k hlavnej trati, ktorá sa využíva už iba pre nákladnú dopravu. Následne sa prázdne vozne pripoja k druhej strane rušňa, aby v tejto nezvyklej kompozícii medzi loženými a prázdnymi vozňami rušeň zatlačil prázdne vozne opäť na nakládku. Takto sa po ich odvesení a opätovnom sunutí ložených vozňov ocitne rušeň opäť v čele súpravy, aby vyrazil na spiatočnú cestu do Trebišova.

Cesta recyklovaného papiera z Trebišova na Ukrajinu

V Trebišove sú vozne so separovaným papierom zaradené do vlaku smerujúceho do zoraďovacej stanice v Košiciach, kde sa pripájajú na pravidelný zmiešaný priebežný nákladný vlak smerujúci na hranicu. V Čiernej nad Tisou sú vozne aj preclené a pokračujú po normálnom rozchode až do Užhorodu, do terminálu Karpaty. Tu je náklad preložený do vozňov širokého rozchodu ukrajinských železníc a smeruje k trom rôznym ukrajinským odberateľom, kde z neho vznikne nový papier. Ak je objem dostatočný, vlak ide priamo z Trebišova do Čiernej nad Tisou. Objemy sa v rôznia podľa dní a kým v niektoré dni idú len tri vozne, v iné dni smeruje na ukrajinskú hranicu až 24 ložených vozňov. Preto je pre plynulosť prepráv nutná flexibilita prevádzkových tímov ZSSK CARGO. Len za prvé tri júnové týždne sa takto podarilo vyviezť až 4 500 ton separovaného papiera.

Ak by ste aj vy mali záujem o cezhraničnú vozbu na Ukrajinu, alebo potrebovali dovoz či vývoz tovarov z regiónu východného Slovenska, neváhajte sa obrátiť na obchodnú manažérku regiónu Košice, Renátu Ihnátovú na tel. +421 903 721 626, alebo emailom na ihnatova.renata@zscargo.sk.

© 2024 ZSSK CARGO - Všetky práva vyhradené
ZAYOmedia.com